Ändrad lagstiftning för statsanställda m.fl.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1993/94:AU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 april 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1994-03-17
Justering: 1994-03-24
Betänkande 1993/94:AU16

Alla beredningar i utskottet

1994-03-17, 1994-03-15

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-04-20
4

Beslut

Beslut: 1994-04-21

Protokoll med beslut