Ändrade försäkringsrörelseregler

Finansutskottets betänkande 1998/99:FiU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 1999

Beslut

Ändrade försäkringsrörelseregler (FiU28)

Försäkringsrörelsereglerna moderniseras och tillsynen för svenska försäkringsbolag renodlas. Riksdagens beslut berör i första hand livbolagens verksamhet. Förändringarna ska underlätta produktutveckling och konkurrens samt ge försäkringstagarna ett ökat skydd. Lagstiftningen träder i kraft den 1 januari 2000.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-04-22
Justering: 1999-05-04
Betänkande 1998/99:FiU28

Ändrade försäkringsrörelseregler (FiU28)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om modernisering av försäkringsrörelsereglerna och en renodling av tillsynen för svenska försäkringsbolag. Förslagen berör i första hand livbolagens verksamhet. Förändringarna ska underlätta produktutveckling och konkurrens samt ge försäkringstagarna ett ökat skydd. Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2000.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-05-26
4

Beslut

Beslut: 1999-06-01

Protokoll med beslut