Ändrade regler om ersättning vid sjukdom och ökad flexibilitet för anställning av sjömän

Trafikutskottets bet 2009/10:TU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2010

Beslut

Ändrade regler om ersättning vid sjukdom och ökad flexibilitet för anställning av sjömän (TU17)

Den 1 februari 2011 ändras reglerna för sjömäns ersättning vid sjukdom. De nya reglerna innebär att sjömän på fartyg vid Sveriges kust, ska ha samma villkor som personer anställda på land. Därmed har de inte längre rätt till lön i de fall de inte kan arbeta på grund av sjukdom eller skada. För sjömän som arbetar på fartyg längre utanför Sveriges kust gäller rätten till lön vid sjukdom så länge sjömännen är ombord, därefter gäller också samma regler som för personer anställda på land. Med den skillnaden att karensdagen är borttagen. Enligt de nya bestämmelserna ansvarar regeringen för att ta fram föreskrifter som gör det möjligt för vissa grupper i besättningen, exempelvis säkerhetspersonal, att vara anställda av någon annan än redaren eller den som äger fartyget. Därmed blir det lättare för bemanningsföretag att hyra ut personal till fartyg.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen, avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-04-13
Justering: 2010-04-20
Betänkande publicerat: 2010-04-22
Trycklov: 2010-04-22
Reservationer 1
bet 2009/10:TU17

Ändrade regler om ersättning vid sjukdom och ökad flexibilitet för anställning av sjömän (TU17)

Den 1 februari 2011 ändras reglerna för sjömäns ersättning vid sjukdom enligt ett förslag från regeringen. De nya reglerna innebär att sjömän på fartyg vid Sveriges kust, ska ha samma villkor som personer anställda på land. Därmed har de inte längre rätt till lön när de inte kan arbeta på grund av sjukdom eller skada. För sjömän som arbetar på fartyg längre utanför Sveriges kust gäller rätten till lön vid sjukdom så länge sjömännen är ombord, därefter gäller också samma regler som för personer anställda på land. Med den skillnaden att karensdagen är borttagen.

Enligt förslaget ansvarar regeringen för att ta fram föreskrifter som gör det möjligt för vissa grupper i besättningen, exempelvis säkerhetspersonal, att vara anställda av någon annan än redaren eller den som äger fartyget. Därmed blir det lättare för bemanningsföretag att hyra ut personal till fartyg.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-04-29
4

Beslut

Beslut: 2010-04-29
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 29 april 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändrade regler om ersättning vid sjukdom och ökad flexibilitet för anställning av sjömän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i sjömanslagen (1973:282),
2. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
3. lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön,
4. lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön, och
5. lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:161 punkterna 1-5 och avslår motion 2009/10:T5.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0103027
m810015
c23006
fp20008
kd17007
v01903
mp01504
-0100
Totalt141138070

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag