Ändrat huvudmannaskap för särskolan och särvux m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 1991/92:UbU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 1992

Riksdagens beslut: Återförvisad

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 1992-04-23
Betänkande 1991/92:UbU21

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1992-05-06
4

Beslut

Beslut: 1992-05-06

Protokoll med beslut