Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Barbados

Skatteutskottets bet 2012/13:SkU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 oktober 2012

Beslut

Skatteavtal mellan Sverige och Barbados ändras (SkU5)

Riksdagen godkände ändringar i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Barbados. En av ändringarna ska förhindra avtalsförmåner för offshoreverksamhet eller liknande verksamhet som huvudsakligen byggs upp av skatteskäl. En annan ändring gör det möjligt att utbyta information mellan länderna enligt internationell standard. För Sveriges del innebär detta bland annat att Skatteverket får möjlighet att begära upplysningar från banker i Barbados. Regeringen kommer att bestämma när lagen ska börja gälla.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-10-16
Justering: 2012-10-16
Betänkande publicerat: 2012-10-17
Trycklov: 2012-10-17
bet 2012/13:SkU5

Skatteavtal mellan Sverige och Barbados ändras (SkU5)

Riksdagen ska godkänna ändringar i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Barbados. En av ändringarna ska förhindra avtalsförmåner för offshoreverksamhet eller liknande verksamhet som huvudsakligen byggs upp av skatteskäl. En annan ändring gör det möjligt att utbyta information mellan länderna enligt internationell standard. För Sveriges del innebär detta bland annat att Skatteverket får möjlighet att begära upplysningar från banker i Barbados. Regeringen kommer att bestämma när lagen ska börja gälla. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-10-24
4

Beslut

Beslut: 2012-10-24
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Barbados

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner protokollet undertecknat den 3 november 2011 om ändring i avtalet mellan Sverige och Barbados för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst,
b) antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:169 punkterna 1 och 2.