Ändring i fartygssäkerhetslagen

Trafikutskottets bet 2012/13:TU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 februari 2013

Beslut

Rätten att utfärda certifikat för sjömän regleras i lag (TU6)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att rätten att utfärda certifikat för sjömän ska regleras i lag. Tidigare har bestämmelserna funnits i en förordning. Enligt den nya lagen ska regeringen eller en av regeringen utsedd myndighet kunna ge skolor eller andra aktörer som utbildar sjömän rätt att utfärda certifikat. Rätten att utfärda certifikat ska kunna dras in om inte den som ordnar utbildningen följer reglerna. Lagändringen ska gälla från den 1 april 2013.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-01-31
Justering: 2013-02-12
Betänkande publicerat: 2013-02-13
Trycklov: 2013-02-13
bet 2012/13:TU6

Rätten att utfärda certifikat för sjömän regleras i lag (TU6)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att rätten att utfärda certifikat för sjömän ska regleras i lag. Tidigare har bestämmelserna funnits i en förordning. Enligt den nya lagen ska regeringen eller en av regeringen utsedd myndighet kunna ge skolor eller andra aktörer som utbildar sjömän rätt att utfärda certifikat. Rätten att utfärda certifikat ska kunna dras in om inte den som ordnar utbildningen följer reglerna. Lagändringen ska gälla från den 1 april 2013.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-02-21
4

Beslut

Beslut: 2013-02-21
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:49.