Ändring i konkurrenslagen m.m.

Näringsutskottets betänkande 1997/98:NU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 1998

Beslut

Konkurrenslagen (NU9)

Riksdagen ändrade instansordningen när det gäller Konkurrensverkets beslut om undantag, icke-ingripandebesked och ålägganden enligt konkurrenslagen. Överklagande inom dessa områden ska i fortsättningen riktas till Marknadsdomstolen. Vidare beslutades om ändringar i konkurrenslagen som gäller s.k. automatiska undantag, Konkurrensverkets undersökning m.m. Dessutom beslutades om förstärkt sekretesskydd i domstol för uppgifter i mål och ärenden enligt konkurrenslagen. Två reservationer. Vidare avslog riksdagen motioner från allmänna motionstiden med krav bl.a. på en effektivare konkurrenspolitik.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-05-07
Justering: 1998-05-26
Betänkande 1997/98:NU9

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-06-05
4

Beslut

Beslut: 1998-06-08

Protokoll med beslut