Ändring i körkortslagen

Trafikutskottets bet 2008/09:TU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 mars 2009

Beslut

Rättelse i körkortslagen (TU16)

Riksdagen rättade till en felaktighet i körkortslagen. Rättelsen innebär att "Vägverket" ersätts med "Transportstyrelsen" 8 kap. 2 §.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottsinitiativet.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-03-10
Justering: 2009-03-10
Betänkande publicerat: 2009-03-10
Trycklov: 2009-03-10
bet 2008/09:TU16

Rättelse i körkortslagen (TU16)

Trafikutskottet föreslår på eget initiativ att riksdagen rättar till en felaktighet i körkortslagen. Rättelsen innebär att "Vägverket" ersätts med "Transportstyrelsen" 8 kap. 2 §.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-03-12
4

Beslut

Beslut: 2009-03-12
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Körkortslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar av utskottet i bilagan framlagda förslag till lag om ändring i lagen om ändring i körkortslagen (1998:488).