Ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Finansutskottets betänkande 2000/01:FiU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2000

Beslut

Ändring i riksbankslagen (FiU14)

Riksdagen avslog Riksbanksfullmäktiges förslag om att antalet ledamöter i Riksbankens direktion ska vara högst sex, men lägst tre. I dag ska antalet vara sex personer. Riksbankens nya organisation har än så länge bara varit i kraft i knappt två år och det finns inte några starka skäl att ändra antalet ledamöter i direktionen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på riksbanksfullmäktiges förslag och därmed bifall till tre motionsyrkanden. Avslag på tre motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 4 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-11-21
Justering: 2000-11-30
Trycklov: 2002-09-12
Betänkande 2000/01:FiU14

Ändring i riksbankslagen (FiU14)

Finansutskottet föreslår att riksdagen avslår Riksbanksfullmäktiges förslag om att antalet ledamöter i Riksbankens direktion ska vara högst sex, men lägst tre. I dag ska antalet vara sex personer. Riksbankens nya organisation har än så länge bara varit i kraft i knappt två år och det finns inte några starka skäl att ändra antalet ledamöter i direktionen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-12-08
4

Beslut

Beslut: 2000-12-12

Protokoll med beslut