Ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Skatteutskottets betänkande 1993/94:SkU43

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 propositioner
2

Beredning

Justering: 1994-05-24
Betänkande 1993/94:SkU43

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1994-06-08