Ändring i lagen om alkoholutandningsprov

Civilutskottets bet 2009/10:CU31

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 juni 2010

Beslut

Ändring i lagen om alkoholutandningsprov (CU31)

Riksdagen har beslutat om en mindre ändring av lagen om alkoholutandningsprov. Skälet är att en paragraf har ett ofullständigt innehåll. Detta till följd av beslutet om en nedre gräns för sjöfylleri den 28 april 2010 (Proposition 2009/10:76). Lagändringen börjar gälla från den 1 sept 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till av utskottet framlagt lagförslag (initiativärende).
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-06-15
Justering: 2010-06-15
Betänkande publicerat: 2010-06-15
Trycklov: 2010-06-15
bet 2009/10:CU31

Ändring i lagen om alkoholutandningsprov (CU31)

Civilutskottet har på eget initiativ tagit fram ett förslag till en mindre ändring av lagen om alkoholutandningsprov.

Skälet är att en paragraf har ett ofullständigt innehåll. Detta till följd av beslutet om en nedre gräns för sjöfylleri den 28 april 2010 (Proposition 2009/10:76).

Lagändringen föreslås börja gälla från den 1 sept 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-22
4

Beslut

Beslut: 2010-06-23
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i lagen om alkoholutandningsprov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar det förslag som utskottet lagt fram i bilagan till lag om ändring i lagen (2010:509) om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov.