Ändring i lagen om lägenhetsregister

Finansutskottets bet 2008/09:FiU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 oktober 2008

Beslut

Färre uppgifter till lägenhetsregister för småhus med flera lägenheter (FiU8)

Den 1 december 2008 ändras lagen om lägenhetsregister. Ändringen innebär att den som äger ett småhus med två eller flera lägenheter endast ska lämna uppgift om husets bostadsarea till lägenhetsregistret. I dag är ägaren skyldig att också lämna uppgifter om antal rum, kökstyp och lägenhetskategori. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-09-18
Justering: 2008-10-16
Betänkande publicerat: 2008-10-22
Trycklov: 2008-10-22
Reservationer 1
bet 2008/09:FiU8

Färre uppgifter till lägenhetsregister för småhus med flera lägenheter (FiU8)

Den 1 december 2008 ändras lagen om lägenhetsregister. Ändringen innebär att den som äger ett småhus med två eller flera lägenheter endast ska lämna uppgift om husets bostadsarea till lägenhetsregistret. I dag är ägaren skyldig att också lämna uppgifter om antal rum, kökstyp och lägenhetskategori. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-10-29
4

Beslut

Beslut: 2008-10-29
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i lagen om lägenhetsregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:162 och avslår motion 2007/08:Fi16.

Reservation 1 (v)