Ändring i lagen om luftfartsskydd

Trafikutskottets bet 2009/10:TU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 februari 2010

Beslut

Ändring i lagen om luftfartsskydd (TU10)

Lagen om luftfartsskydd ändras eftersom en ny EU-förordning om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten ska börja tillämpas den 29 april 2010. Det är fråga om nödvändiga anpassningar till förordningen. Ändringarna är av redaktionell karaktär.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-01-28
Justering: 2010-02-04
Betänkande publicerat: 2010-02-05
Trycklov: 2010-02-05
bet 2009/10:TU10

Ändring i lagen om luftfartsskydd (TU10)

Lagen om luftfartsskydd ändras eftersom en ny EU-förordning om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten ska börja tillämpas den 29 april 2010. Det är fråga om nödvändiga anpassningar till förordningen. Ändringarna är av redaktionell karaktär. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-02-17
4

Beslut

Beslut: 2010-02-18
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:72.