Ändring i lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.

LUs betänkande 2005/06:LU39

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2006

Beslut

Ändring av lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet (LU39)

Riksdagen har gjort en lagteknisk ändring i lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till av utskottet framlagt lagförslag (initiativärende)
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-05-30
Justering: 2006-05-30
Betänkande publicerat: 2006-05-30
Trycklov: 2006-05-30
Betänkande 2005/06:LU39

Alla beredningar i utskottet

2006-05-30

Ändring av lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet (LU39)

Lagutskottet föreslår att riksdagen gör en lagteknisk ändring i lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-13
4

Beslut

Beslut: 2006-06-14
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ändrar beslutet den 17 maj 2006 (rskr. 2005/06:277) såvitt gäller lagen om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m. (lagutskottets betänkande 2005/06:LU30, p) och beslutar att 10 § skall ha den lydelse som utskottet föreslår i bilagan.