Ändring i offentlighets- och sekretesslagen

Trafikutskottets bet 2010/11:TU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 juni 2011

Beslut

Ändring i offentlighets- och sekretesslagen (TU28)

Riksdagen sa ja till en ändring i offentlighets- och sekretesslagen. Ändringen gäller enbart en språklig justering.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen antar utskottets förslag i bilagan till lag om ändring i lagen (2011:553) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-06-07
Justering: 2011-06-07
Betänkande publicerat: 2011-06-07
Trycklov: 2011-06-07
bet 2010/11:TU28

Ändring i offentlighets- och sekretesslagen (TU28)

Trafikutskottet föreslår en ändring i offentlighets- och sekretesslagen. Ändringen gäller enbart en språklig justering.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-06-09
4

Beslut

Beslut: 2011-06-09
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Offentlighets- och sekretesslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilagan till lag om ändring i lagen (2011:553) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).