Ändring i plan- och bygglagen m.m.

BoUs betänkande 1993/94:BoU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1994-04-21
Justering: 1994-05-19
Betänkande 1993/94:BoU18

Alla beredningar i utskottet

1994-04-21, 1994-04-19, 1994-04-14

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-06-01
4

Beslut

Beslut: 1994-06-01