Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Indien samt överenskommelse med Indien om anstånd med betalning av skatter

Skatteutskottets bet 2012/13:SkU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 2013

Beslut

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Indien (SkU29)

Riksdagen godkände en ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Indien. Bestämmelserna om informationsutbyte ska uppdateras till internationell standard, och det ska bli möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att närvara vid skatteutredningar i det andra landet. Riksdagen godkände också en överenskommelse som gör det möjligt för svenska företag med verksamhet i Indien att under vissa omständigheter skjuta upp betalningen av skatter.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-04-18
Justering: 2013-04-18
Betänkande publicerat: 2013-05-03
Trycklov: 2013-05-03
bet 2012/13:SkU29

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Indien (SkU29)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner en ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Indien. Bestämmelserna om informationsutbyte ska uppdateras till internationell standard, och det ska bli möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att närvara vid skatteutredningar i det andra landet. Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner en överenskommelse som gör det möjligt för svenska företag med verksamhet i Indien att under vissa omständigheter skjuta upp betalningen av skatter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-22
4

Beslut

Beslut: 2013-05-23
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Indien samt överenskommelse med Indien om anstånd med betalning av skatter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner det protokoll som undertecknades den 7 februari 2013 om ändring i avtalet mellan Sverige och Indien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet,
b) godkänner överenskommelsen mellan Sverige och Indien om anstånd med betalning av skatter under pågående förfaranden för ömsesidig överenskommelse, vilken undertecknades den 7 februari 2013,
c) antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:918) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:89 punkterna 1-3.