Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Jamaica

Skatteutskottets bet 2012/13:SkU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 2013

Beslut

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Jamaica (SkU26)

Riksdagen godkände ändringar i skatteavtalet mellan Sverige och Jamaica. Bestämmelsen om informationsutbyte mellan länderna uppdateras enligt den internationella standarden. För Sveriges del innebär det bland annat att Skatteverket i sitt arbete med skattekontroll får möjlighet att begära upplysningar från banker i Jamaica.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-04-18
Justering: 2013-04-18
Betänkande publicerat: 2013-05-13
Trycklov: 2013-05-13
bet 2012/13:SkU26

Alla beredningar i utskottet

2013-04-18

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Jamaica (SkU26)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner ändringar i skatteavtalet mellan Sverige och Jamaica. Bestämmelsen om informationsutbyte mellan länderna uppdateras enligt den internationella standarden. För Sveriges del innebär det bland annat att Skatteverket i sitt arbete med skattekontroll får möjlighet att begära upplysningar från banker i Jamaica.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-22
4

Beslut

Beslut: 2013-05-23
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Jamaica

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner det protokoll som undertecknades den 4 december 2012 om ändring i avtalet mellan Sveriges regering och Jamaicas regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande inkomstskatter,
b) antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:86 punkterna 1 och 2.