Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsutskottets bet 2008/09:AU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 2009

Beslut

Enklare att gå med i a-kassan (AU10)

Nya regler från den 1 juli 2009 gör det lättare att gå med i arbetslöshetskassan och få ersättning. Regeländringarna innebär bland annat följande: Kravet på att en person ska ha jobb eller arbetat viss tid för att bli medlem i arbetslöshetskassan slopas. Under 2009 kan det så kallade medlemsvillkoret uppfyllas redan efter sex i stället för tolv månaders medlemskap. Det innebär att man kan få inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning efter att ha varit medlem i kassan i sex månader. Arbetslöshetsavgiften sänks med 50 kronor per sysselsatt medlem och månad. A-kassorna ska ta hänsyn till en del socialförsäkringsförmåner när de beräknar arbetslöshetsersättningen för personer som har varit tillfälligt eller delvis frånvarande från arbetet före arbetslösheten. Arbetslöshetskassornas beslut om medlemsavgifter i enskilda fall ska överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen punkt 1. I övrigt bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-04-16
Justering: 2009-04-28
Betänkande publicerat: 2009-05-06
Trycklov: 2009-05-05
Reservationer 1
bet 2008/09:AU10

Enklare och billigare a-kassa (AU10)

Nya regler från den 1 juli 2009 gör det lättare att gå med i arbetslöshetskassan och få ersättning. Regeländringarna innebär bland annat följande.

  • Kravet på att en person ska ha jobb eller arbetat viss tid för att vara medlem i arbetslöshetskassan slopas.
  • Den som söker till a-kassan under 2009 ska få medlemsvillkoret uppfyllt redan efter sex i stället för tolv månaders medlemskap. Detta innebär alltså att man kan få arbetslöshetsersättning efter att ha varit medlem sex månader.
  • Arbetslöshetsavgiften sänks med 50 kronor per sysselsatt medlem och månad.
  • A-kassorna ska ta hänsyn till en del socialförsäkringsförmåner när de beräknar arbetslöshetsersättningen för personer som har varit tillfälligt eller delvis frånvarande från arbetet före arbetslösheten.
  • Arbetslöshetskassornas beslut om medlemsavgifter får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-05-13
4

Beslut

Beslut: 2009-05-13
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 13 maj 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Antagande av lag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (punkt 1)
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring med den ändringen att 15 c § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:127 punkt 1.

b) Ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (punkt 2)
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:127 punkt 2.

c) Ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:127 punkt 3.

2. Grundprinciperna för arbetslöshetsförsäkringen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:A13 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp) yrkandena 1-4.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m780019
c22007
fp22006
kd18006
v01705
mp01306
Totalt140131078

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag