Ändringar i arbetsmiljölagen m.m.

Arbetsmarknadsutskottets bet 2008/09:AU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2009

Beslut

Starkare rätt för elever och studerande att delta i arbetsmiljöarbetet (AU9)

Elevers och studerandes rätt att delta i arbetsmiljöarbetet förstärks och förtydligas. Även yngre elever, elever i särskola och vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) får rätt att delta i arbetsmiljöarbetet efter ålder, mognad och förutsättningar i övrigt. Elever och studerande kommer att företrädas av elevskyddsombud eller studerandeskyddsombud. Studerandeskyddsombud företräder vuxna studerande, och deras roll blir betydligt starkare än de nuvarande elevskyddsombudens. Arbetsmiljöskyddet förbättras för utomstående arbetskraft genom en utvidgning av skyddsombudens befogenheter. Det gäller bland annat arbetskraft som hyrs in från bemanningsföretag. Benämningen arbetsmiljöombud tas med i arbetsmiljölagen som en alternativ benämning på skyddsombud. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2010. Riksdagen behandlade också ett stort antal motioner från allmänna motionstiderna 2007 och 2008 om arbetsmiljöfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

64 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-04-21
Justering: 2009-05-05
Betänkande publicerat: 2009-05-13
Trycklov: 2009-05-12
Reservationer 17
bet 2008/09:AU9

Alla beredningar i utskottet

2009-04-21

Starkare rätt för elever och studerande att delta i arbetsmiljöarbetet (AU9)

Elevers och studerandes rätt att delta i arbetsmiljöarbetet förstärks och ett förtydligas. Även yngre elever, elever i särskola och vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) får rätt att delta i arbetsmiljöarbetet efter ålder, mognad och förutsättningar i övrigt. Elever och studerande kommer att företrädas av elevskyddsombud eller studerandeskyddsombud. Studerandeskyddsombud företräder vuxna studerande, och deras roll blir betydligt starkare än de nuvarande elevskyddsombudens. Arbetsmiljöskyddet förbättras för utomstående arbetskraft genom en utvidgning av skyddsombudens befogenheter. Det gäller bland annat arbetskraft som hyrs in från bemanningsföretag. Benämningen arbetsmiljöombud tas med i arbetsmiljölagen som en alternativ benämning på skyddsombud. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2010. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-05-20
4

Beslut

Beslut: 2009-06-10
21 förslagspunkter, 18 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 juni 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Antagande av lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160),
2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:000).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:138 punkterna 1 och 2.

2. Regionala skyddsombud och utomstående arbetskraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:A381 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 7.

3. Arbetsmiljöarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A206 av Fredrik Olovsson (s),
2007/08:A222 av Hillevi Larsson (s),
2007/08:A265 av Thomas Strand m.fl. (s),
2007/08:A361 av Alf Eriksson m.fl. (s) yrkande 4,
2007/08:A381 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 18,
2007/08:A396 av Mats Gerdau (m),
2008/09:A222 av Mats Gerdau (m),
2008/09:A252 av Börje Vestlund m.fl. (s) och
2008/09:A258 av Fredrik Olovsson (s).

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m90007
c26003
fp22006
kd21003
v02002
mp01702
Totalt159152038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Trepartsöverenskommelse om arbetsmiljöarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:A403 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkande 7.

Reservation 2 (mp)

5. Arbetsplatsolyckor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A400 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 40,
2008/09:A261 av Inger Jarl Beck och Ronny Olander (båda s),
2008/09:A316 av Torbjörn Björlund m.fl. (v) yrkande 8 och
2008/09:A356 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. (s) yrkande 1 i denna del.

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m90007
c27002
fp22006
kd21003
v02002
mp01702
Totalt160152037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Olycksfallsstatistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:A317 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 1.

Reservation 4 (s, v, mp)

7. Arbetsmiljölagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A250 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 3,
2007/08:A252 av Claes-Göran Brandin och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (båda s),
2007/08:A271 av Anneli Särnblad och Kurt Kvarnström (båda s),
2007/08:A280 av Siw Wittgren-Ahl och Ronny Olander (båda s),
2007/08:A281 av Siw Wittgren-Ahl och Ronny Olander (båda s),
2007/08:A282 av Siw Wittgren-Ahl och Ronny Olander (båda s),
2007/08:A381 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 2 och 8,
2008/09:A307 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 3 och
2008/09:A400 av Siw Wittgren-Ahl och Ronny Olander (båda s).

Reservation 5 (v)

8. Vitesföreläggande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A264 av Thomas Strand m.fl. (s) och
2007/08:A315 av Hans Hoff (s).

9. Arbetsmiljöverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A250 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 2,
2007/08:A287 av Susanne Eberstein och Jasenko Omanovic (båda s),
2007/08:A325 av Hillevi Larsson och Siw Wittgren-Ahl (båda s),
2007/08:A381 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 4, 13-15 och 17,
2008/09:A203 av Susanne Eberstein och Jasenko Omanovic (båda s),
2008/09:A271 av Gunnar Sandberg (s),
2008/09:A286 av Åke Sandström och Kenneth Johansson (båda c),
2008/09:A307 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 2,
2008/09:A316 av Torbjörn Björlund m.fl. (v) yrkandena 3 och 7 samt
2008/09:A393 av Göte Wahlström och Sinikka Bohlin (båda s).

Reservation 6 (v)

10. Skyddsombud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A207 av Hillevi Larsson (s) yrkandena 1-3,
2007/08:A223 av Göte Wahlström och Christina Oskarsson (båda s),
2007/08:A328 av Lars Mejern Larsson m.fl. (s),
2007/08:A361 av Alf Eriksson m.fl. (s) yrkande 2,
2007/08:A369 av Gunnar Sandberg m.fl. (s),
2007/08:A381 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 5 och 6,
2007/08:A391 av Magdalena Streijffert m.fl. (s) yrkande 10,
2008/09:A316 av Torbjörn Björlund m.fl. (v) yrkandena 4 och 5 samt
2008/09:A368 av Magdalena Streijffert m.fl. (s) yrkande 7.

Reservation 7 (s, v, mp)

11. Arbete som utförs i hemmet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:A316 av Torbjörn Björlund m.fl. (v) yrkande 6.

Reservation 8 (v)

12. Skyddsombudsutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A354 av Åsa Lindestam (s),
2007/08:A381 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 11 i denna del,
2008/09:A316 av Torbjörn Björlund m.fl. (v) yrkande 1 och
2008/09:A403 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkande 3.

Reservation 9 (s, v, mp)

13. Arbetsmiljökunskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A381 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 11 i denna del och
2008/09:A356 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. (s) yrkande 2.

Reservation 10 (v)

14. Företagshälsovård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A201 av Inger Jarl Beck och Lars Mejern Larsson (båda s) yrkandena 1 och 2,
2007/08:A268 av Kurt Kvarnström och Anneli Särnblad (båda s),
2007/08:A277 av Christin Hagberg och Anders Karlsson (båda s),
2007/08:A363 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s),
2007/08:A378 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (s),
2007/08:A381 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 21,
2007/08:A400 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 31,
2008/09:A239 av Kurt Kvarnström och Anneli Särnblad (båda s),
2008/09:A244 av Inger Jarl Beck m.fl. (s),
2008/09:A295 av Christin Hagberg och Anders Karlsson (båda s),
2008/09:A310 av Karin Åström och Kristina Zakrisson (båda s),
2008/09:A322 av Lennart Axelsson och Eva-Lena Jansson (båda s) och
2008/09:A403 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkande 9.

Reservation 11 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0114016
m90007
c27002
fp22006
kd21003
v02002
mp01702
Totalt160151038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Hälsoaspekter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A266 av Thomas Strand m.fl. (s),
2008/09:Sf376 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 20 och
2008/09:A374 av Eva Johnsson (kd).

Reservation 12 (s, v, mp)

16. Hälsoklyftor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So378 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 3.

17. Äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:A381 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 16.

Reservation 13 (v)

18. Ensamarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A269 av Anneli Särnblad och Kurt Kvarnström (båda s),
2007/08:A274 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 2,
2007/08:A385 av Ulf Holm (mp),
2008/09:A311 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (s) och
2008/09:A317 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 3.

Reservation 14 (s, v, mp)

19. Våld och hot i arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Ju246 av Carina Hägg (s) yrkande 14,
2007/08:A274 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 1,
2008/09:Ju253 av Carina Hägg (s) yrkande 14,
2008/09:Ju278 av Bo Bernhardsson och Ronny Olander (båda s),
2008/09:A317 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 2 och
2008/09:A356 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. (s) yrkande 1 i denna del.

Reservation 15 (v)

20. Mobbning och kränkande särbehandling m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So335 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 34,
2007/08:A302 av Christer Winbäck (fp),
2007/08:A372 av Thomas Strand m.fl. (s),
2007/08:A381 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 3,
2008/09:A215 av Christer Winbäck (fp) och
2008/09:A355 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 24.

Reservation 16 (v, mp)

21. Isocyanatforskningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:A381 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 19.

Reservation 17 (v)