Ändringar i arbetsmiljölagen

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1993/94:AU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-04-21
Justering: 1994-05-03
Betänkande 1993/94:AU15

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-05-26
4

Beslut

Beslut: 1994-06-01