Ändringar i djurskyddslagen m.m.

JoUs betänkande 1997/98:JoU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 februari 1998

Beslut

Djurförsök (JoU12)

Riksdagen beslutade att det ska krävas godkännande av en djurförsöksetisk nämnd för användning av försöksdjur. Nämnden har tidigare kunnat tillstyrka eller avstyrka användning, dvs. beslutet har formellt sett varit endast rådgivande. Riksdagen beslutade, mot regeringens förslag, att nämndens beslut ska kunna överklagas.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

59 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-01-20
Justering: 1998-02-05
Betänkande 1997/98:JoU12

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-02-18
4

Beslut

Beslut: 1998-02-18

Protokoll med beslut