Ändringar i företagsbeskattningen

Skatteutskottets betänkande 1993/94:SkU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-11-25
Justering: 1993-12-08
Betänkande 1993/94:SkU15

Alla beredningar i utskottet

1993-11-25

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-12-16
4

Beslut

Beslut: 1993-12-16

Protokoll med beslut