Ändringar i jordförvärvslagen

BOUs betänkande 2004/05:BOU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2005

Beslut

Ändringar i jordförvärvslagen (BoU7)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om ändringar i jordförvärvslagen. Ändringarna handlar främst om tillstånd vid förvärv av lantbruksegendom i glesbygd och om bestämmelserna om juridiska personers förvärv av lantbruksegendom. Bestämmelserna om tillstånd vid förvärv av lantbruksegendom i glesbygd skärps genom att vissa tidigare tillståndsfria förvärv blir tillståndspliktiga. Syftet med ändringen är att motverka så kallade exploaterande förvärv.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-04-14
Justering: 2005-05-12
Betänkande publicerat: 2005-05-18
Trycklov: 2005-05-13
Reservationer 22
Betänkande 2004/05:BOU7

Ändringar i jordförvärvslagen (BoU7)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i jordförvärvslagen. Ändringarna handlar främst om tillstånd vid förvärv av lantbruksegendom i glesbygd och om bestämmelserna om juridiska personers förvärv av lantbruksegendom. Bestämmelserna om tillstånd vid förvärv av lantbruksegendom i glesbygd skärps genom att vissa tidigare tillståndsfria förvärv blir tillståndspliktiga. Syftet med ändringen är att motverka så kallade exploaterande förvärv.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-05-27
4

Beslut

Beslut: 2005-06-01
10 förslagspunkter, 7 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Slopande av jordförvärvslagen helt eller delvis m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N407 yrkande 5, 2004/05:Bo5 yrkande 2, 2004/05:Bo6 yrkandena 1-3 och 2004/05:Bo7 yrkandena 1-3.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m05104
c19003
fp00399
kd28005
v22007
mp14003
-1000
Totalt214513945

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Behovet av skärpta regler för förvärv i glesbygd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo232 yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (m)
Reservation 4 (fp)

3. Förvärv i glesbygd - regeringsförslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordförvärvslagen (1979:230) i denna del.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:53 i denna del och avslår motion 2004/05:Bo5 yrkande 1.

Reservation 5 (m)
Reservation 6 (fp)

4. Förvärv i glesbygd - ytterligare förändringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo9 yrkande 3.

Reservation 7 (m)
Reservation 8 (fp)
Reservation 9 (c)

5. Kompensationsprincipen - avstående av egendom till staten för naturvårdsändamål m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordförvärvslagen (1979:230) i denna del.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:53 i denna del och avslår motionerna 2004/05:MJ504 yrkande 5, 2004/05:Bo8 yrkande 1 och 2004/05:Bo9 yrkande 5 i denna del.

Reservation 10 (c, kd)
Reservation 11 (fp)

6. Kompensationsprincipen - kompensationsfria förvärv m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordförvärvslagen (1979:230) i denna del.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:53 i denna del och avslår motion 2004/05:Bo9 yrkandena 4 och 5 i denna del.

Reservation 12 (fp)
Reservation 13 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m51004
c01903
fp01389
kd28005
v22007
mp14003
-1000
Totalt246203845

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Kompensationsprincipen - företräde för fysiska personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordförvärvslagen (1979:230) i denna del.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:53 i denna del och avslår motionerna 2004/05:Bo8 yrkande 2 och 2004/05:Bo9 yrkande 5 i denna del.

Reservation 14 (c, kd)
Reservation 15 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m51004
c01903
fp00399
kd02805
v22007
mp14003
-1000
Totalt219473944

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Regeringens lagförslag i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i jordförvärvslagen (1979:230),
2. lag om ändring i förköpslagen (1967:868) i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:53 i denna del.

Reservation 16 (m)
Reservation 17 (fp)

9. Markpolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo9 yrkandena 1 och 2.

Reservation 18 (m)
Reservation 19 (fp)
Reservation 20 (c, kd)

10. Skogsavverkning innan tillstånd erhållits

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ504 yrkande 6.

Reservation 21 (m)
Reservation 22 (fp)