Ändringar i lagen (1992:888) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets och fiskets områden, m.m.

JoUs betänkande 1996/97:JoU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 april 1997

Beslut

Uppgiftsskyldighet med mera (JoU8)

Riksdagen beslutade om ändringar i lagen om uppgiftsskyldighet på jordbrukets och fiskets områden i syfte att införliva vissa av EG:s statistikdirektiv. Vidare beslutades bland annat om lagändringar som gör det möjligt att meddela föreskrifter och beslut om olika former av hantering av djurkadaver och avfall från djur.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-03-20
Justering: 1997-04-08
Betänkande 1996/97:JoU8

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-04-23
4

Beslut

Beslut: 1997-04-23

Protokoll med beslut