Ändringar i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning

Socialutskottets bet 2008/09:SoU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 2009

Beslut

Fler sjuksköterskor ska få tillgång till uppgifter i läkemedelsförteckning (SoU23)

Även legitimerade sjuksköterskor utan behörighet att skriva ut läkemedel ska få tillgång till uppgifterna i läkemedelsförteckningen med uttryckligt samtycke från den registrerade eller om den registrerade inte kan lämna sitt samtycke. En förutsättning är att det ska vara nödvändigt för att den registrerade ska kunna få den vård eller behandling som han eller hon oundgängligen behöver. Legitimerade sjuksköterskor får då använda uppgifterna i förteckningen för att ge den registrerade vård eller behandling och för att komplettera den registrerades patientjournal. De nya reglerna börjar gälla den 1 juni 2009.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-04-16
Justering: 2009-04-28
Betänkande publicerat: 2009-04-28
Trycklov: 2009-04-28
Reservationer 1
bet 2008/09:SoU23

Fler sjuksköterskor ska få tillgång till uppgifter i läkemedelsförteckning (SoU23)

Även legitimerade sjuksköterskor utan behörighet att skriva ut läkemedel ska få tillgång till uppgifterna i läkemedelsförteckningen med uttryckligt samtycke från den registrerade eller om den registrerade inte kan lämna sitt samtycke. En förutsättning är att det ska vara nödvändigt för att den registrerade ska kunna få den vård eller behandling som han eller hon oundgängligen behöver. Legitimerade sjuksköterskor får då använda uppgifterna i förteckningen för att ge den registrerade vård eller behandling och för att komplettera den registrerades patientjournal. De nya reglerna börjar gälla den 1 juni 2009. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-05-06
4

Beslut

Beslut: 2009-05-06
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i lagen om läkemedelsförteckning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:128.

2. Insatser för ökad användning av läkemedelsförteckningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:So17.

Reservation 1 (s, v, mp)