Ändringar i lagen om dödförklaring

Civilutskottets betänkande 2013/14:CU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 oktober 2013

Beslut

God man får ansöka om dödförklaring (CU2)

Reglerna om dödförklaring av försvunna personer ändras från den 1 januari 2014.

I dagsläget räcker det att en person är försvunnen för att kunna bli dödförklarad. Beslutet innebär att en försvunnen person måste befaras vara död för att frågan om en dödförklaring ska tas upp till behandling. En annan ändring är att den som är god man, förvaltare eller förordnad förmyndare för en person som är försvunnen nu kan ansöka om dödförklaring.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-06-13
Justering: 2013-09-19
Betänkande publicerat: 2013-09-20
Trycklov: 2013-09-20
Betänkande 2013/14:CU2

Alla beredningar i utskottet

2013-06-13

God man får ansöka om dödförklaring (CU2)

Regeringen föreslår att reglerna om dödförklaring av försvunna personer ska ändras från den 1 januari 2014.

I dagsläget räcker det att en person är försvunnen för att kunna bli dödförklarad. Förslaget innebär att en försvunnen person måste befaras vara död för att frågan om en dödförklaring ska tas upp till behandling. En annan ändring är att den som är god man, förvaltare eller förordnad förmyndare för en person som är försvunnen ska kunna ansöka om dödförklaring.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-10-02
4

Beslut

Beslut: 2013-10-02
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i lagen om dödförklaring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:130) om dödförklaring.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:158.