Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2015/16:MJU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 november 2015

Beslut

Regler om kontroll av ursprungsbeteckningar uppdateras (MJU4)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i reglerna om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. Ändringarna innebär i huvudsak att hänvisningar till upphävda EU-förordningar ersätts med hänvisningar till nya EU-förordningar.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-11-05
Justering: 2015-11-12
Trycklov: 2015-11-13
bet 2015/16:MJU4

Alla beredningar i utskottet

2015-11-05

Regler om kontroll av ursprungsbeteckningar uppdateras (MJU4)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i reglerna om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. Ändringarna innebär i huvudsak att hänvisningar till upphävda EU-förordningar ersätts med hänvisningar till nya EU-förordningar.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 januari 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-11-18
Debatt i kammaren: 2015-11-19
4

Beslut

Beslut: 2015-11-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel,
2. lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877).