Ändringar i lagen om näringsförbud, m.m.

LUs betänkande 1998/99:LU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 mars 1999

Beslut

Kronofogden får möjlighet att ansöka om näringsförbud (LU15)

Kronofogdemyndigheten får den 1 juli 1999 rätt att ansöka om näringsförbud vid betalningsunderlåtelse och konkurs. Detta under förutsättning att åklagaren förklarat sig avstå från att ansöka. Den som är underkastad näringsförbud får i princip inte driva näringsverksamhet.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-02-02
Justering: 1999-03-09
Betänkande 1998/99:LU15

Alla beredningar i utskottet

1999-02-02

Kronofogden får möjlighet att ansöka om näringsförbud (LU15)

Lagutskottet föreslår att att även kronofogdemyndigheten ska få rätt att ansöka om näringsförbud vid betalningsunderlåtelse och konkurs. Detta under förutsättning att åklagaren förklarat sig avstå från att ansöka. Den som är underkastad näringsförbud får i princip inte driva näringsverksamhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-03-24
4

Beslut

Beslut: 1999-03-24

Protokoll med beslut