Ändringar i registerlagarna för Arbetsförmedlingen och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsutskottets bet 2010/11:AU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 maj 2011

Beslut

Ändrade regler för behandling av personuppgifter hos Arbetsförmedlingen och IAF (AU7)

Arbetsförmedlingen har fått ett allt större ansvar för de grupper som rent generellt visat sig ha svårare än andra att få arbete, till exempel nyanlända invandrare och långtidssjukskrivna. För att kunna ge rätt hjälp har Arbetsförmedlingen i ökad utsträckning fått möjlighet att hantera olika typer av känsliga och ömtåliga personuppgifter (se 2010/11: AU4 ). Riksdagen har nu beslutat om ytterligare lagändringar. Arbetsförmedlingen ska få behandla personuppgifter om vissa lagöverträdelser i en arbetsmarknadspolitisk databas. Ett syfte är att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för personer som varit föremål för åtgärder inom kriminalvården. Personuppgifterna kan till exempel avse brott och domar i brottmål. En förutsättning är att uppgifterna har lämnats i ett ärende eller att de är nödvändiga för handläggningen av ärendet. Dessutom förtydligas reglerna för behandling av personuppgifter i de delar av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som också är hälso- och sjukvård. Ändringar av reglerna för behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, genomförs också. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2011.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-04-14
Justering: 2011-04-28
Betänkande publicerat: 2011-05-03
Trycklov: 2011-05-03
Reservationer 1
bet 2010/11:AU7

Alla beredningar i utskottet

2011-04-14

Ändrade regler för behandling av personuppgifter hos Arbetsförmedlingen och IAF (AU7)

Arbetsförmedlingen har fått ett allt större ansvar för de grupper som rent generellt visat sig ha svårare än andra att få arbete, till exempel nyanlända invandrare och långtidssjukskrivna. För att kunna ge rätt hjälp har Arbetsförmedlingen i ökad utsträckning fått möjlighet att hantera olika typer av känsliga och ömtåliga personuppgifter (se 2010/11: AU4). Regeringen föreslår nu ytterligare lagändringar.

Arbetsförmedlingen ska få behandla personuppgifter om vissa lagöverträdelser i en arbetsmarknadspolitisk databas. Ett syfte är att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för personer som varit föremål för åtgärder inom kriminalvården. Personuppgifterna kan till exempel avse brott och domar i brottmål. En förutsättning är att uppgifterna har lämnats i ett ärende eller att de är nödvändiga för handläggningen av ärendet. Dessutom förtydligas reglerna för behandling av personuppgifter i de delar av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som också är hälso- och sjukvård. Ändringar föreslås även av reglerna för behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2011.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-05-11
4

Beslut

Beslut: 2011-05-11
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 11 maj 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Behandling av vissa personuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 9 och 10 §§ i regeringens förslag i bilaga 2 till lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:96 punkt 1 i denna del och avslår motion
2010/11:A9 av Josefin Brink m.fl. (V).

Reservation 1 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M950012
MP02401
FP22002
C19004
SD20000
V01603
KD16003
Totalt26840041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Förslaget i övrigt till ändring i lagen om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 2 till lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit under punkten 1.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:96 punkt 1 i denna del.

3. Förslaget till ändring i lagen om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 2 till lag om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:96 punkt 2.