Ändringar i regleringen av Sametinget och sametingsvalet

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 november 2018

Beslut

Ändringar i regleringen av Sametinget och sametingsvalet (KU9)

Sametingslagen och bestämmelserna om val till sametinget ska ändras. Det innebär bland annat vissa förändringar i sametingets organisation och att säkerhetskontroller ska få genomföras vid möten i Sametinget. Det ska inte längre vara nödvändigt med svenskt medborgarskap för att kunna bli valbar till sametinget.

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-11-08
Justering: 2018-11-13
Trycklov: 2018-11-15
Reservationer 2
Betänkande 2018/19:KU9

Alla beredningar i utskottet

2018-11-08, 2018-10-25

Ändringar i regleringen av Sametinget och sametingsvalet (KU9)

Regeringen föreslår ändringar i sametingslagen och i bestämmelserna om val till sametinget. Ändringarna innebär bland annat vissa ändringar i sametingets organisation och att säkerhetskontroller ska få genomföras vid möten i Sametinget. Regeringen föreslår även att det inte längre ska vara nödvändigt med svenskt medborgarskap för att kunna bli valbar till sametinget.

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger sa till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-11-20
Debatt i kammaren: 2018-11-21
4

Beslut

Beslut: 2018-11-21
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 november 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslag om ändringar i regleringen för Sametinget och sametingsvalet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om säkerhetskontroll vid Sametingets offentliga sammanträden,
2. lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter,
3. lag om ändring i sametingslagen (1992:1433).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:287 punkterna 1-3 och avslår motion

2018/19:37 av Jonas Millard m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 64 0 0 6
SD 0 61 0 1
C 27 0 0 4
V 25 0 0 3
KD 20 0 0 2
L 18 0 0 2
MP 16 0 0 0
Totalt 260 61 0 28


2. Förordnande av Sametingets ordförande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:48 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V).

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 64 0 0 6
SD 61 0 0 1
C 27 0 0 4
V 0 25 0 3
KD 20 0 0 2
L 18 0 0 2
MP 15 0 0 1
Totalt 295 25 0 29