Ändring i riksdagsordningen

Konstitutionsutskottets betänkande 2002/03:KU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2003

Beslut

Ändringar i riksdagsordningen (KU22)

Riksdagen beslutade om ändringar i riksdagsordningen. Utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling ändrar namn till Regional utveckling. De ändamål och verksamheter som finansieras med anslaget 37:1 IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. överförs från utgiftsområde 19, som behandlas av näringsutskottet, till utgiftsområde 22 Kommunikationer, som behandlas av trafikutskottet. Slutligen beslutade riksdagen om lagändringar i syfte att undvika att olika lydelser av vissa bestämmelser i riksdagsordningen träder i kraft den 1 juli 2003.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets förslag till lag om ändring i lagen (2003:181) om ändring i lagen (2002:1021) om ändring i riksdagsordningen och förslag till lag om ändring i lagen (2002:1021) om ändring i riksdagsordningen såvitt avser huvudbestämmelser och tilläggsbestämmelser. Delvis bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2003-05-28
Justering: 2003-06-03
Betänkande publicerat: 2003-06-05
Trycklov: 2003-06-04
Reservationer 1
Betänkande 2002/03:KU22

Alla beredningar i utskottet

2003-05-28, 2003-05-06

Ändringar i riksdagsordningen (KU22)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i riksdagsordningen. Utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling ändrar namn till Regional utveckling. De ändamål och verksamheter som finansieras med anslaget 37:1 IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. överförs från utgiftsområde 19, som behandlas av näringsutskottet, till utgiftsområde 22 Kommunikationer, som behandlas av trafikutskottet. Slutligen föreslår utskottet på eget initiativ att riksdagen beslutar om lagändringar i syfte att undvika att olika lydelser av vissa bestämmelser i riksdagsordningen träder i kraft den 1 juli 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-06-12
4

Beslut

Beslut: 2003-06-12
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i utgiftsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:100 punkt 4.

2. Lagen (2002:1021) om ändring i riksdagsordningen, såvitt avser huvudbestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 1 ()

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m47008
c18004
fp39009
kd25008
v25005
mp12005
-0000
Totalt2900059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Lagen (2002:1021) om ändring i riksdagsordningen, såvitt avser tilläggsbestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

4. Utgiftsområdena enligt riksdagsordningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller delvis proposition 2002/03:100 punkt 5.