angående uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Arbetsmarknadsutskottets bet 1976/77:AU33

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut