angående uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Trafikutskottets bet 1978/79:TU26

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut