Anhörig- och arbetskraftsinvandring

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2016

Beslut

Nej till motioner om anhörig- och arbetskraftsinvandring (SfU15)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 om anhörig- och arbetskraftsinvandring. Motionerna handlar bland annat om uppehållstillstånd för anhöriga, försörjningskrav samt uppskjuten invandringsprövning. Andra motioner handlar om hur utländsk arbetskraft ska kunna attraheras, arbetsmarknadsprövning, bindande arbetserbjudanden och kontroller, EU-blåkort samt sanktioner och straff.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-02-25
Justering: 2016-03-17
Trycklov: 2016-03-22
Reservationer 22
Betänkande 2015/16:SfU15

Nej till motioner om anhörig- och arbetskraftsinvandring (SfU15)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 om anhörig- och arbetskraftsinvandring. Motionerna handlar bland annat om uppehållstillstånd för anhöriga, försörjningskrav samt uppskjuten invandringsprövning. Andra motioner handlar om hur utländsk arbetskraft ska kunna attraheras, arbetsmarknadsprövning, bindande arbetserbjudanden och kontroller, EU-blåkort samt sanktioner och straff.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-04-05
Debatt i kammaren: 2016-04-06
4

Beslut

Beslut: 2016-04-06
10 förslagspunkter, 3 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 april 2016

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppehållstillstånd för anhöriga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:83 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 4 och 5,

2015/16:368 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2015/16:557 av Katarina Köhler och Veronica Lindholm (båda S),

2015/16:867 av Lawen Redar (S),

2015/16:2206 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 3,

2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 28,

2015/16:2795 av Richard Jomshof m.fl. (SD),

2015/16:2813 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 22,

2015/16:3048 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 15 och 16,

2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 47,

2015/16:3099 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 19 och

2015/16:3126 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 30 och 31.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (V)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 9
SD 0 38 0 10
MP 22 0 0 3
C 0 0 20 2
V 0 0 18 3
L 17 0 0 2
KD 0 0 15 1
- 0 0 0 1
Totalt 217 38 53 41


2. Familjeåterförening

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3048 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 17 och 18.

Reservation 5 (C, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (C, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 9
SD 38 0 0 10
MP 22 0 0 3
C 0 20 0 2
V 0 18 0 3
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 270 38 0 41


3. Försörjningskrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1878 av Fredrik Schulte (M),

2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 27 och

2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (KD)

4. Uppskjuten invandringsprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1378 av Ola Johansson (C) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2192 av Elin Lundgren m.fl. (S),

2015/16:2317 av Pia Hallström (M),

2015/16:2431 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 23,

2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 29 och

2015/16:3048 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 19.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (C, V)
Reservation 10 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (C, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 9
SD 1 0 37 10
MP 22 0 0 3
C 0 20 0 2
V 0 18 0 3
L 17 0 0 2
KD 0 0 15 1
- 0 0 0 1
Totalt 218 38 52 41


5. Våldsutsatta kvinnor utan uppehållstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:959 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 18.

Reservation 11 (V)

6. Arbetskraftsinvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:378 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 10,

2015/16:1048 av Jessica Rosencrantz (M) yrkande 3,

2015/16:1546 av Lars Hjälmered (M),

2015/16:1547 av Lars Hjälmered (M),

2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkandena 30 och 31,

2015/16:2636 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2705 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 4 och

2015/16:3048 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 11, 20, 21 och 27.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (C)
Reservation 14 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 0 75 9
SD 38 0 0 10
MP 22 0 0 3
C 0 0 20 2
V 18 0 0 3
L 17 0 0 2
KD 0 15 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 198 15 95 41


7. Arbetskraftsreformen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1703 av Elisabeth Svantesson (M) och

2015/16:1953 av Johan Forssell m.fl. (M, C, FP, KD).

Reservation 15 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 75 0 9
SD 38 0 0 10
MP 22 0 0 3
C 0 20 0 2
V 18 0 0 3
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 181 127 0 41


8. Arbetsmarknadsprövning och sanktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1305 av Magnus Persson (SD),

2015/16:1509 av Leif Nysmed och Teres Lindberg (båda S),

2015/16:1613 av Sten Bergheden (M) yrkandena 2-4 och

2015/16:3048 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 22.

Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 9
SD 0 38 0 10
MP 22 0 0 3
C 0 0 20 2
V 18 0 0 3
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 250 38 20 41


9. Handläggning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:202 av Mathias Sundin och Birgitta Ohlsson (båda FP),

2015/16:1048 av Jessica Rosencrantz (M) yrkande 1,

2015/16:2445 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 10,

2015/16:2705 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 5,

2015/16:3048 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 23 och 24 samt

2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 20.

Reservation 18 (M)
Reservation 19 (C)

10. EU-blåkort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1783 av Johnny Skalin (SD),

2015/16:1990 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 8,

2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 32,

2015/16:3048 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 25 och

2015/16:3126 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 41-45.

Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (C)
Reservation 22 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 9
SD 0 38 0 10
MP 22 0 0 3
C 1 0 19 2
V 18 0 0 3
L 17 0 0 2
KD 0 0 15 1
- 0 0 0 1
Totalt 236 38 34 41