Anhöriginvandring

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 april 2015

Beslut

Anhöriginvandring (SfU12)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om anhöriginvandring. Motionerna handlar om sista-länken-bestämmelsen, försörjningskrav, den tvååriga prövotiden och ändrade krav för anhöriginvandring.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-02-19
Justering: 2015-03-24
Trycklov: 2015-03-31
Reservationer 7
Betänkande 2014/15:SfU12

Alla beredningar i utskottet

2015-02-19

Anhöriginvandring (SfU12)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om anhöriginvandring. Motionerna handlar om sista-länken-bestämmelsen, försörjningskrav, den tvååriga prövotiden och ändrade krav för anhöriginvandring.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-04-07
Debatt i kammaren: 2015-04-08
4

Beslut

Beslut: 2015-04-08
3 förslagspunkter, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 8 april 2015

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anhöriginvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2988 av Emma Henriksson (KD),

2014/15:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 8 och 14,

2014/15:608 av Pia Hallström (M),

2014/15:1571 av Rickard Nordin och Johanna Jönsson (C) yrkande 1,

2014/15:1916 av Pia Hallström (M),

2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C) yrkande 9 och

2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 26 och 27, båda i denna del

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (V)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 102 0 0 11
M 80 0 0 4
SD 0 41 0 8
MP 22 0 0 3
C 1 0 18 3
V 0 0 19 2
KD 0 0 14 2
Totalt 219 41 51 38


2. Försörjningskrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 13,

2014/15:967 av Jan Ericson (M) och

2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 26 och 27, båda i denna del

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 102 0 0 11
M 80 0 0 4
SD 0 41 0 8
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 0 0 20 1
KD 14 0 0 2
Totalt 251 41 20 37


3. Utredning om försörjningskrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2640 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M).

Reservation 7 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 102 0 0 11
M 1 79 0 4
SD 0 41 0 8
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 192 120 0 37