Annonstid i radio och TV

Konstitutionsutskottets betänkande 2007/08:KU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 november 2007

Beslut

Nya regler för annonstid i radio och tv (KU3)

Annonser i radio och tv ska från den 1 februari 2008 få sändas under högst 12 minuter under en timme mellan hela klockslag. Annonser i en tv-sändning ska få sändas under högst 15 % av sändningstiden per dygn. I dag finns en begränsning för sändningar av annonser i tv-sändningar som inte omfattar en timme mellan hela klockslag. Denna begränsning avskaffas. I dag är det möjligt att i en tv-sändning under vissa förutsättningar överskrida den längsta tillåtna annonstiden per timme. Denna möjlighet tas bort. Det införs en ny regel för radiosändningar som inte omfattar en timme mellan hela klockslag. Annonser ska få sändas under högst 15 % av den tiden.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-10-23
Justering: 2007-10-30
Betänkande publicerat: 2007-11-07
Trycklov: 2007-11-07
Reservationer 1
Betänkande 2007/08:KU3

Alla beredningar i utskottet

2007-10-23, 2007-10-16

Nya regler för annonstid i radio och tv (KU3)

Annonser i radio och tv ska från den 1 februari 2008 få sändas under högst 12 minuter under en timme mellan hela klockslag. Annonser i en tv-sändning ska få sändas under högst 15 % av sändningstiden per dygn. I dag finns en begränsning för sändningar av annonser i tv-sändningar som inte omfattar en timme mellan hela klockslag. Denna begränsning avskaffas. I dag är det möjligt att i en tv-sändning under vissa förutsättningar överskrida den längsta tillåtna annonstiden per timme. Denna möjlighet tas bort. Det införs en ny regel för radiosändningar som inte omfattar en timme mellan hela klockslag. Annonser ska få sändas under högst 15 % av den tiden. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-11-28
4

Beslut

Beslut: 2007-11-28
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 28 november 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens förslag till ändring i radio- och TV-lagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:4 och avslår motionerna 2007/08:K3, 2007/08:K4 och 2007/08:K5.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0108022
m88009
c23006
fp20008
kd18006
v01804
mp01405
Totalt149140060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Beräkning av reklamtid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K230.