Anpassning av skattereglerna för utomlands bosattapensionärer i det reformerade pensionssystemet(prop. 2001/02:154)

Skatteutskottets betänkande 2001/02:SKU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 maj 2002

Beslut

Anpassning av skattereglerna för utomlands bosatta pensionärer (SkU24)

Skattereglerna anpassas för utomlands bosatta pensionärer i det reformerade pensionssystemet. Dagens regler innebär att en utomlands bosatt pensionär får ett fribelopp som till sitt belopp motsvarar det högsta särskilda grundavdraget för folkpensionärer. För att beskattningen även i fortsättningen ska överensstämma med de regler som gäller för pensionärer i Sverige sänks fribeloppet till ett belopp som motsvarar det högsta grundavdraget.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-04-23
Justering: 2002-05-13
Trycklov: 2002-05-14
Betänkande 2001/02:SKU24

Anpassning av skattereglerna för utomlands bosatta pensionärer (SkU24)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om anpassning av skattereglerna för utomlands bosatta pensionärer i det reformerade pensionssystemet. Dagens regler innebär att en utomlands bosatt pensionär får ett fribelopp som till sitt belopp motsvarar det högsta särskilda grundavdraget för folkpensionärer. För att beskattningen även i fortsättningen ska överensstämma med de regler som gäller för pensionärer i Sverige föreslås att fribeloppet sänks till ett belopp som motsvarar det högsta grundavdraget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-05-24
4

Beslut

Beslut: 2002-05-29
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anpassning av skattereglerna för utomlands bosatta pensionärer i det reformerade pensionssystemet (prop. 2001/02:154)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Skattereglerna för utomlands bosatta pensionärer i det reformerade pensionssystemet Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:154.