Anpassning av svensk rätt till EU-förordning om byggprodukter

Civilutskottets bet 2012/13:CU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 maj 2013

Beslut

Bygglagen anpassas till EU-regler (CU20)

Plan- och bygglagen ändras från den 1 juli 2013. Lagändringarna innebär att de svenska reglerna anpassas till EU:s byggproduktförordning om villkor för försäljning av byggprodukter. Ändringarna rör bland annat CE-märkning och tillsyn.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-04-18
Justering: 2013-05-02
Betänkande publicerat: 2013-05-02
Trycklov: 2013-05-02
Reservationer 1
bet 2012/13:CU20

Bygglagen anpassas till EU-regler (CU20)

Regeringen föreslår att plan- och bygglagen ska ändras från den 1 juli 2013. Lagändringarna innebär att de svenska reglerna anpassas till EU:s byggproduktförordning om villkor för försäljning av byggprodukter. Ändringarna rör bland annat CE-märkning och tillsyn.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-22
4

Beslut

Beslut: 2013-05-22
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 22 maj 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anpassning av svensk rätt till EU-förordning om byggprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:93 och avslår motion 2012/13:C4.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1011010
M101006
MP24001
FP21003
C21002
SD02000
V17002
KD16003
Totalt30121027

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag