Anpassningar i ålderspensionssystemet inför år 2001

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2000/01:SfU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 oktober 2000

Beslut

Anpassningar i ålderspensionssystemet (SfU4)

Riksdagen godkände regeringens förslag till anpassningar i ålderspensionssystemet inför år 2001. Vissa lagändringar behövs för att de olika systemen ska kunna samordnas medan andra ändringar är föranledda av att reglerna om utbetalning av ålderspension från det nya ålderspensionssystemet för personer födda 1937 eller tidigare ska senareläggas till den 1 januari 2003. Den tillfälliga höjningen av pensionstillskottet som gäller för perioden juni 1999-november 2000 permanentas fr.o.m. den 1 december 2000.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till initiativ. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-09-11
Justering: 2000-10-10
Trycklov: 2000-10-10
Betänkande 2000/01:SfU4

Alla beredningar i utskottet

2000-09-11

Anpassningar i ålderspensionssystemet (SfU4)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till anpassningar i ålderspensionssystemet inför år 2001. Vissa lagändringar behövs för att de olika systemen ska kunna samordnas medan andra ändringar är föranledda av att reglerna om utbetalning av ålderspension från det nya ålderspensionssystemet för personer födda 1937 eller tidigare ska senareläggas till den 1 januari 2003. Utskottet föreslår också att den tillfälliga höjningen av pensionstillskottet som gäller för perioden juni 1999-november 2000 permanentas fr.o.m. den 1 december 2000.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-10-25
4

Beslut

Beslut: 2000-10-25

Protokoll med beslut