Anslag inom socialförsäkringsområdet(utgiftsområdena 10, 11 och 12)

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2003/04:SFU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 2003

Beslut

Anslag inom socialförsäkringsområdet (SfU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om anslag inom socialförsäkringsområdet för 2004. Området omfattar ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp (124 miljarder kronor), vid ålderdom (50,7 miljarder kronor) och för familjer och barn (53,8 miljarder kronor). Grundnivån i föräldraförsäkringen höjs från 150 kr till 180 kr per dag från och med den 1 januari 2004. Grundnivån avser de så kallade sjukpenningdagarna och inte de 90 dagar som ersätts med 60 kr per dag. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att utreda hur vissa delar av de nya bestämmelserna om aktivitetsersättning tillämpas. Förtidspension och sjukbidrag ersattes den 1 januari 2003 med aktivitetsersättning och sjukersättning. (Se även 2000/01:SfU15 .)

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Delvis bifall till motioner om vissa frågor om aktivitetsersättningen. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

1

Förslag

167 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-11-13
Justering: 2003-11-25
Betänkande publicerat: 2003-12-11
Trycklov: 2003-12-08
Reservationer 75
Betänkande 2003/04:SFU1

Anslag inom socialförsäkringsområdet (SfU1)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om anslag inom socialförsäkringsområdet för 2004. Området omfattar ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp (124 miljarder kronor), vid ålderdom (50,7 miljarder kronor) och för familjer och barn (53,8 miljarder kronor). Grundnivån i föräldraförsäkringen höjs från 150 kr till 180 kr per dag från och med den 1 januari 2004. Grundnivån avser de så kallade sjukpenningdagarna och inte de 90 dagar som ersätts med 60 kr per dag. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att utreda hur vissa delar av de nya bestämmelserna om aktivitetsersättning tillämpas. Förtidspension och sjukbidrag ersattes den 1 januari 2003 med aktivitetsersättning och sjukersättning. (Se även 2000/01:SfU15.)

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-12-11
4

Beslut

Beslut: 2003-12-11
71 förslagspunkter, 58 acklamationer, 13 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänna principer för socialförsäkringarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf327 yrkandena 1, 2 och 6, 2003/04:Sf340 och 2003/04:Sf397 yrkande 1.

Reservation 1 (fp)
Reservation 2 (kd)
Reservation 3 (v)
Reservation 4 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m00478
c10165
fp03819
kd00312
v24006
mp13004
-0000
Totalt169389547

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m00478
c10174
fp10389
kd10302
v02406
mp13004
-0000
Totalt1472413246

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Ökande privata försäkringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf242 yrkande 1.

Reservation 5 (v)

3. Utlandsstuderandes försäkringstillhörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf285 och 2003/04:Sf362.

Reservation 6 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m04708
c18004
fp39009
kd31002
v24006
mp13004
-0000
Totalt25647046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Gränshinder i Norden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf284, 2003/04:Sf324 yrkandena 1 och 2 och 2003/04:A240 yrkandena 1 och 2.

Reservation 7 (m)

5. SGI under uppbyggnadsskedet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf382, 2003/04:N348 yrkande 2 och 2003/04:N414 yrkande 2.

6. Bruttoinkomst som beräkningsgrund för egenföretagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf234 yrkande 1, 2003/04:N329 yrkande 12 i denna del och 2003/04:N411 yrkande 2 i denna del.

Reservation 8 (m, c, fp)

7. SGI och sexmånadersgränsen för egenföretagare m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf234 yrkande 3.

Reservation 9 (m)

8. Egenföretagares karenstid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:N414 yrkande 3.

9. Tillfällig föräldrapenning för egenföretagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf234 yrkande 2, 2003/04:Sf385, 2003/04:N329 yrkande 12 i denna del, 2003/04:N411 yrkande 2 i denna del och 2003/04:A307 yrkande 18.

Reservation 10 (m, c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (m, c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m04708
c01804
fp13809
kd30102
v24006
mp12014
-0000
Totalt198104146

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Makars SGI

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf235.

Reservation 11 (m)

11. Konstnärers socialförsäkringsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr264 yrkande 14 och 2003/04:Kr254 yrkandena 8, 9 och 14.

Reservation 12 (m)

12. Studiesociala utredningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub390 yrkandena 10 och 24, 2003/04:Ub463, 2003/04:Ub513 yrkande 1 och 2003/04:Ub516 yrkandena 1 och 2.

Reservation 13 (kd)
Reservation 14 (c)

13. Postdoktorala studier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf232 och 2003/04:Ub385 yrkande 8.

Reservation 15 (m)

14. Studier och deltidssjukskrivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf205, 2003/04:Sf256 och 2003/04:Sf290.

Reservation 16 (m)

15. Mål för ökad hälsa i arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf289 yrkande 2, 2003/04:Sf327 yrkande 4 och 2003/04:Sf358 yrkande 5.

Reservation 17 (m)
Reservation 18 (fp)
Reservation 19 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m00478
c00184
fp03909
kd31002
v24006
mp13004
-0000
Totalt199396546

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Orsaker till ohälsan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf287 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Sf289 yrkande 1, 2003/04:Sf358 yrkande 15 och 2003/04:Sf397 yrkande 6.

Reservation 20 (m)
Reservation 21 (fp)
Reservation 22 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m00478
c18004
fp00399
kd03102
v24006
mp13004
-0000
Totalt186318646

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Anslag inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 10 punkterna 1-3 och avslår motionerna 2003/04:Fi240 yrkande 19 i denna del, 2003/04:Sf265 yrkandena 4 och 5, 2003/04:Sf289 yrkandena 3, 8, 9, 11-14 och 16, 2003/04:Sf327 yrkandena 3, 7-12, 14, 16 och 17, 2003/04:Sf353, 2003/04:Sf358 yrkandena 1, 2, 6-11 och 13, 2003/04:Sf359 yrkandena 2-4, 2003/04:Sf366 yrkandena 1-15, 2003/04:Sf389 yrkandena 1-3, 2003/04:Sf397 yrkandena 3-5, 15-17, 19, 26, 28, 29 och 31-33, 2003/04:Sf405 yrkande 6, 2003/04:So497 yrkande 4, 2003/04:So503 yrkande 2, 2003/04:So505 yrkande 2, 2003/04:So637 yrkande 2, 2003/04:N329 yrkande 16, 2003/04:N346 yrkande 11, 2003/04:N348 yrkande 5, 2003/04:N412 yrkande 20, 2003/04:A308 yrkandena 7 och 8 och 2003/04:A309 yrkande 10.

18. Sjukskrivningsrätt för sjukgymnaster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf336 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Sf363 och 2003/04:So312 yrkande 1.

19. Sjukpenning vid skönhetsoperationer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf237, 2003/04:Sf262 och 2003/04:So416 yrkande 2.

Reservation 23 (v)

20. Friskbonus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf386.

21. Steglös ersättningsnivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf207, 2003/04:Sf223, 2003/04:Sf228 och 2003/04:Sf397 yrkande 22.

Reservation 24 (kd)

22. Karensdag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf312 och 2003/04:Sf397 yrkande 27.

Reservation 25 (kd)

23. Övriga sjukpenningfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf345, 2003/04:Sf355 yrkande 2, 2003/04:Sf374 och 2003/04:Sf397 yrkandena 20 och 21.

Reservation 26 (kd)

24. Arbetsgivarnas kostnadsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf227, 2003/04:Sf240 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Sf289 yrkandena 10, 17 och 21 och 2003/04:Sf381.

Reservation 27 (m)

25. Kvinnoperspektiv i folkhälsoarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf327 yrkande 5.

Reservation 28 (c)

26. Medel till Fontänhusen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf216 och 2003/04:Sf241.

27. Rehabiliteringsbegreppet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf220 och 2003/04:Sf258.

Reservation 29 (c, kd)

28. Rehabiliteringsfrågor i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf203, 2003/04:Sf204, 2003/04:Sf238, 2003/04:Sf250, 2003/04:Sf260, 2003/04:Sf270, 2003/04:Sf330, 2003/04:Sf335, 2003/04:Sf355 yrkandena 6 och 7, 2003/04:Sf361, 2003/04:Sf370, 2003/04:Sf376, 2003/04:Sf377, 2003/04:Sf399 yrkandena 1 och 2, 2003/04:So212, 2003/04:So409 yrkande 5 och 2003/04:So644 yrkande 2.

Reservation 30 (m)
Reservation 31 (kd)

29. Närståendepenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So505 yrkande 3.

Reservation 32 (fp)

30. Åtgärder för återgång i arbete vid aktivitets- och sjukersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf397 yrkande 25.

Reservation 33 (kd)

31. Aktivitetsersättningens grundnivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf291 i denna del.

32. Vilande aktivitets- och sjukersättning vid studier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf397 yrkande 24.

Reservation 34 (kd)

33. Flexibel aktivitets- och sjukersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf327 yrkande 18.

Reservation 35 (c)

34. Vissa frågor om aktivitetsersättningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ger som sin mening regeringen till känna vad utskottet anfört om att regeringen bör utreda tillämpningen av det nya bestämelserna om aktivitetsersättningen ur vissa aspekter.
Riksdagen ger som sin mening regeringen till känna vad utskottet anfört om att regeringen bör utreda tillämpningen av det nya bestämelserna om aktivitetsersättningen ur vissa aspekter.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2003/04:Sf225 och 2003/04:Sf291 i denna del.

35. Bisyssla vid partiell sjukersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf276.

36. Möjlighet att bedriva studier under tid med aktivitets- och sjukersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr330 yrkande 2.

37. Övriga frågor om aktivitets- och sjukersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf289 yrkande 15, 2003/04:Sf355 yrkande 8 och 2003/04:Sf397 yrkande 23.

Reservation 36 (m)
Reservation 37 (kd)

38. Handikappersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf217, 2003/04:Sf273, 2003/04:Sf349 och 2003/04:So642 yrkande 5.

Reservation 38 (kd)

39. Privatisering av arbetsskadeförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf265 yrkandena 1-3, 2003/04:Sf371 och 2003/04:Sf384.

Reservation 39 (m)
Reservation 40 (kd)

40. Elöverkänslighet som arbetsskada

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ410 yrkande 6 och 2003/04:Bo262 yrkande 4.

Reservation 41 (c, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 41 (c, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m47008
c01804
fp39009
kd31002
v02406
mp01304
-0000
Totalt24855046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

41. Övriga frågor om arbetsskadeförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf280 yrkandena 1 och 2 och 2003/04:Sf329.

Reservation 42 (v)

42. Försäkringsläkare och utbildning i försäkringsmedicin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf275, 2003/04:Sf289 yrkande 4, 2003/04:Sf358 yrkandena 12 och 14 och 2003/04:Sf401 yrkandena 1-3 och 5.

Reservation 43 (m)
Reservation 44 (fp)
Reservation 45 (kd)

43. Dröjsmålsränta m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf206 och 2003/04:Sf359 yrkande 9.

Reservation 46 (fp)

44. Missbruk och fusk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf338 yrkandena 1 och 2 och 2003/04:Sf355 yrkande 9.

45. Frågor rörande socialförsäkringsadministrationen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf202, 2003/04:Sf218, 2003/04:Sf278, 2003/04:Sf321, 2003/04:Sf339, 2003/04:Sf373, 2003/04:Sf392 och 2003/04:Sf397 yrkande 18.

Reservation 47 (kd)
Reservation 48 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 48 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m47008
c18004
fp39009
kd10302
v24006
mp01304
-0000
Totalt260133046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

46. Anslag inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 11 punkt 1 och avslår motionerna 2003/04:Fi240 yrkande 19 i denna del, 2003/04:Sf359 yrkandena 5 och 6, 2003/04:Sf369 yrkandena 1-4, 2003/04:Sf390 och 2003/04:Sf398 yrkandena 1-3, 5 och 8.

47. Flexibel pensionsålder m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf252 yrkandena 1 och 2.

Reservation 49 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 49 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m46009
c18004
fp39009
kd03012
v24006
mp13004
-0000
Totalt27130147

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

48. Samordning av engångsbelopp inom yrkesskadeförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf261 yrkandena 1 och 2.

Reservation 50 (v)

49. Återställande av pensionerna till 1990 års värde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf360 yrkande 13.

Reservation 51 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 51 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m46009
c18004
fp39009
kd31002
v02406
mp13004
-0000
Totalt27824047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

50. Bostadstillägg i särskilt boende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf210 och 2003/04:Sf315.

Reservation 52 (m, c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 52 (m, c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m04708
c01804
fp03909
kd30003
v24006
mp12005
-0000
Totalt197104048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

51. Förbättrat bostadstillägg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf360 yrkande 14.

52. Anslag inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 12 punkterna 1 och 2 och avslår motionerna 2003/04:Fi240 yrkande 19 i denna del, 2003/04:Sf316 yrkandena 1-6, 2003/04:Sf343, 2003/04:Sf356 yrkande 3, 2003/04:Sf359 yrkandena 7 och 8, 2003/04:Sf367 yrkandena 1-10, 2003/04:Sf391, 2003/04:Sf400 yrkande 6, 2003/04:Sf404 yrkandena 16, 22 i denna del, 29-31, 37 och 38, 2003/04:So500 yrkandena 10-13, 2003/04:A4 yrkande 8, 2003/04:A307 yrkande 14 och 2003/04:A371 yrkande 20.

53. Familjepolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf243 yrkandena 1, 2 och 4, 2003/04:Sf288 yrkandena 1-3, 2003/04:Sf356 yrkande 1, 2003/04:Sf397 yrkande 8, 2003/04:Sf400 yrkandena 2 och 8, 2003/04:Sf404 yrkandena 1, 2, 5-7, 17, 19, 22 i denna del och 28 och 2003/04:So500 yrkande 7.

Reservation 53 (fp)
Reservation 54 (kd)
Reservation 55 (v)
Reservation 56 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 53 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m00478
c00184
fp03909
kd01302
v10236
mp13004
-0000
Totalt1444011847

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

54. Delat barnbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf213, 2003/04:Sf277, 2003/04:Sf288 yrkande 7 och 2003/04:Sf311 yrkandena 1 och 2.

Reservation 57 (m, v)

55. Samtidigt uttag av föräldrarpenningförmåner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf288 yrkande 5, 2003/04:Sf308 yrkande 3, 2003/04:Sf344, 2003/04:Sf356 yrkande 4 och 2003/04:A307 yrkande 17.

Reservation 58 (fp)
Reservation 59 (v)

56. Flerbarnfödsel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf221 och 2003/04:Sf322 yrkande 2.

57. 240-dagarsregeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf288 yrkande 6.

Reservation 60 (v)

58. Individualiserad föräldrarförsäkring m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf214, 2003/04:Sf281, 2003/04:Sf288 yrkande 4, 2003/04:Sf295 och 2003/04:Sf308 yrkandena 1 och 2.

Reservation 61 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 61 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m47008
c18004
fp38109
kd31002
v02406
mp12104
-0000
Totalt27726046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

59. SGI-skydd och 2,5 årsregeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf317 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Sf322 yrkande 1 och 2003/04:Sf404 yrkande 32.

Reservation 62 (m)
Reservation 63 (kd)

60. Förstärkt försäkringsskydd för föräldrar med barn yngre än 240 dagar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf301.

Reservation 64 (m, c, fp)

61. Överlåtelse m.m. av föräldrarpenningförmåner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf269 och 2003/04:A307 yrkande 16.

Reservation 65 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 65 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m47008
c18004
fp03819
kd31002
v24006
mp12104
-0000
Totalt26339146

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

62. Kontaktdagar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf255 och 2003/04:Sf268.

63. Föräldrarpenningfrågor i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf226, 2003/04:Sf404 yrkandena 33 och 35 och 2003/04:A371 yrkande 14.

Reservation 66 (kd)

64. Underhållsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf288 yrkande 8, 2003/04:Sf352, 2003/04:Sf372 yrkandena 1-3, 2003/04:Sf400 yrkande 10 och 2003/04:Sf404 yrkande 34.

Reservation 67 (kd)
Reservation 68 (v)

65. Bidrag till kostnader för internationella adoptioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L221 yrkande 6.

Reservation 69 (m)

66. Barnpension och efterlevandestöd till barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf246.

Reservation 70 (v)

67. Vårdbidrag för funktionshindrade barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf251 och 2003/04:Sf350.

68. Sänkta socialavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Fi304 yrkande 24, 2003/04:Fi305 yrkande 9, 2003/04:Fi308 yrkande 5, 2003/04:Sf229, 2003/04:Sf383 och 2003/04:N345 yrkande 5.

Reservation 71 (fp)
Reservation 72 (kd)

69. Regional nedsättning av socialavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf292, 2003/04:Sf342 och 2003/04:Ub397 yrkande 5.

70. Socialavgifter för företag med säsonganställd personal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sk401 yrkande 5.

Reservation 73 (c, kd)

71. Avgiftsskyldighet för andra föreningar än idrottsförening

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sk256 yrkande 3, 2003/04:Sf274, 2003/04:Sf333, 2003/04:Kr232 yrkande 9, 2003/04:Kr326 yrkande 2 och 2003/04:Kr329 yrkande 10.

Reservation 74 (kd)
Reservation 75 (c)