Anslag inom socialförsäkringsområdet(utgiftsområdena 10, 11 och 12)

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2004/05:SFU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 2004

Beslut

Anslagen inom socialförsäkringsområdet (SfU1)

Riksdagen godkänner regeringens förslag inom socialförsäkringsområdet. Förslaget innehåller ett stort antal områden. Tiden med omställningspension föreslås förlängas från tio till tolv månader om dödsfallet inträffar den 1 januari 2005 eller senare. När det gäller bostadstillägget till pensionärer höjs gränsen för bostadskostnaden för bidragsberättigad som fyllt 65 år, från 4500 kronor till 4670 kronor för den som är ogift och från 2250 kronor till 2335 kronor för den som är gift. Rätten till tillfällig föräldrapenning från och med den 1 januari 2005 blir större på så sätt att föräldrar till ett svårt sjukt barn under 18 år får rätt till ett obegränsat antal dagar med tillfällig föräldrapenning. Regeringen har tillsatt en ensamutredare som ska se över socialförsäkringarna. Utredaren ska vara klar senast hösten 2006. Tanken var att regeringen därefter skulle tillsätta en parlamentarisk utredning av socialförsäkringarna. Riksdagen vill att regeringen redan nu tillsätter en parlamentarisk utredning av socialförsäkringarna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 1 under punkt 1 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

156 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-11-11
Justering: 2004-11-25
Betänkande publicerat: 2004-12-06
Trycklov: 2004-12-01
Reservationer 81
Betänkande 2004/05:SFU1

Anslagen inom socialförsäkringsområdet (SfU1)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag inom socialförsäkringsområdet. Förslaget innehåller ett stort antal områden. Tiden med omställningspension föreslås förlängas från tio till tolv månader om dödsfallet inträffar den 1 januari 2005 eller senare. När det gäller bostadstillägget till pensionärer höjs gränsen för bostadskostnaden för bidragsberättigad som fyllt 65 år, från 4500 kronor till 4670 kronor för den som är ogift och från 2250 kronor till 2335 kronor för den som är gift. Rätten till tillfällig föräldrapenning från och med den 1 januari 2005 blir större på så sätt att föräldrar till ett svårt sjukt barn under 18 år får rätt till ett obegränsat antal dagar med tillfällig föräldrapenning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-12-08
4

Beslut

Beslut: 2004-12-09
83 förslagspunkter, 72 acklamationer, 11 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Parlamentarisk utredning av socialförsäkringarna

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf357 yrkande 11, 2004/05:Sf359 yrkande 2, 2004/05:Sf384 yrkande 2, 2004/05:Sf389 yrkande 6 och 2004/05:Sf394 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (m, c, fp, kd, mp)
Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1291113
m04906
c02101
fp04602
kd02508
v10245
mp01601
-0000
Totalt1301582536

Beslut: Kammaren biföll reservation 1

2. Principer för socialförsäkringarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf338, 2004/05:Sf359 yrkande 1, 2004/05:Sf377, 2004/05:Sf384 yrkandena 1 och 3-9 samt 2004/05:Sf389 yrkandena 1 och 3.

Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (v)
Reservation 5 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m49006
c11191
fp46002
kd00258
v02505
mp16001
-0000
Totalt243264436

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Försäkring för barn och unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf295.

4. EU:s kompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf263 yrkande 10, 2004/05:Sf362 yrkande 1 och 2004/05:Sf389 yrkande 5.

Reservation 6 (v)

5. Gränshinder i Norden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf228, 2004/05:Sf229, 2004/05:Sf248, 2004/05:Sf280, 2004/05:Sf356 yrkande 2, 2004/05:Sf367, 2004/05:Sf385 och 2004/05:Sf386.

Reservation 7 (m)

6. Egenavgifter för begränsat skattskyldiga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf302.

7. Utlandsstationerade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sk5 yrkande 2.

Reservation 8 (m, c, fp, kd)

8. Biståndsarbetare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf323.

9. Företagares socialförsäkringsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf270 yrkandena 1-4, 2004/05:Sf313, 2004/05:MJ508 yrkande 4, 2004/05:N398 yrkande 7, 2004/05:N413 yrkande 7 och 2004/05:A355 yrkande 15.

Reservation 9 (m)
Reservation 10 (fp)
Reservation 11 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m04906
c00211
fp00462
kd24108
v25005
mp16001
-0000
Totalt196506736

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Konstnärernas socialförsäkringsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr239 yrkandena 6, 7 och 11 samt 2004/05:Kr357 yrkande 1.

Reservation 12 (m, c, fp, kd)

11. Anslag utgiftsområde 10

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 10 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna 2004/05:Sf347 yrkandena 1, 2, 4, 5 och 7-10, 2004/05:Sf357 yrkande 12, 2004/05:Sf359 yrkandena 8-13, 20 och 22-26, 2004/05:Sf369 yrkandena 1-12, 2004/05:Sf403 yrkandena 2, 3, 8, 9, 11 och 13, 2004/05:So357 yrkande 7, 2004/05:So612 yrkande 3 och 2004/05:A353 yrkande 8.

12. Orsaker till ohälsan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf359 yrkande 3.

Reservation 13 (kd)

13. Sjukdomsbegreppet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf287 yrkande 13 och 2004/05:Sf357 yrkande 1 i denna del.

Reservation 14 (m, c, fp, kd)

14. Sjukpenning vid skönhetsoperationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf337.

15. Försäkran vid sjukpenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf357 yrkande 1 i denna del.

Reservation 15 (m)

16. Information om sjukförsäkringens syfte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf359 yrkande 14.

Reservation 16 (kd)

17. Läkarna och sjukskrivningsprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf359 yrkande 16 och 2004/05:Sf403 yrkande 10.

Reservation 17 (fp)
Reservation 18 (kd)

18. Sjukgymnaster och psykologer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf301 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:Sf383.

Reservation 19 (mp)

19. Minskningsregeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf347 yrkande 6.

Reservation 20 (m)

20. Sänkta ersättningsnivåer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf357 yrkande 6.

Reservation 21 (m)

21. Tak i sjukförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf389 yrkande 2.

Reservation 22 (m)

22. Karensdag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf281 och 2004/05:Sf408.

Reservation 23 (m)

23. Flexibel sjukpenningnivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf225, 2004/05:Sf238, 2004/05:Sf246, 2004/05:Sf251, 2004/05:Sf261, 2004/05:Sf345, 2004/05:Sf357 yrkande 1 i denna del, 2004/05:Sf359 yrkande 17, 2004/05:Sf373 och 2004/05:Ub389 yrkande 2 i denna del.

Reservation 24 (m)
Reservation 25 (kd)

24. Studier vid sjukskrivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf233, 2004/05:Sf269, 2004/05:Sf292, 2004/05:Sf296, 2004/05:Sf357 yrkande 1 i denna del, 2004/05:Sf382, 2004/05:Sf388, 2004/05:Sf402, 2004/05:Sf403 yrkande 6, 2004/05:Ub389 yrkande 2 i denna del och 2004/05:Ub441 yrkande 5.

Reservation 26 (m, fp)
Reservation 27 (kd)
Reservation 28 (c)

25. Studiemedel och SGI

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub389 yrkande 2 i denna del.

26. Beslut om sjukpenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf250, 2004/05:Sf294, 2004/05:Sf376 och 2004/05:Sf411.

27. Samordning av ersättningssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf343, 2004/05:Sf349 och 2004/05:Sf389 yrkande 4.

Reservation 29 (v)

28. Faktorer som kan påverka sjuktalen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf287 yrkandena 1-4, 6, 7, 9, 11 och 12.

Reservation 30 (m)

29. Övriga sjukpenningfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf242 och 2004/05:Sf312.

30. Kompensationsnivå i sjuklönen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf212, 2004/05:Sf347 yrkande 3 och 2004/05:Sf398 yrkandena 1 och 2.

Reservation 31 (m)

31. Samverkan i rehabiliteringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf308, 2004/05:Sf332, 2004/05:Sf353, 2004/05:Sf392, 2004/05:Sf409, 2004/05:So394 yrkande 7 och 2004/05:N401 yrkande 6.

Reservation 32 (fp)
Reservation 33 (c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 32 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m49006
c00211
fp04602
kd00258
v25005
mp16001
-0000
Totalt221464636

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

32. Sanktionsmöjligheter mot arbetsgivare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf241.

33. Rehabilitering av arbetslösa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf236 yrkande 5 och 2004/05:Sf371.

34. Arbetsmarknad för äldre och arbetshandikappade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf234.

35. Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf236 yrkande 1.

36. Ansvar för rehabilitering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf314, 2004/05:Sf357 yrkande 5 och 2004/05:Sf372.

Reservation 34 (c, fp, kd)

37. Rehabilitering av funktionshindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf254.

38. Punktskriftsundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf202 och 2004/05:Sf256.

39. Utbildning med ledarhund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf325.

40. Rehabilitering av långtidssjukskrivna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf272.

Reservation 35 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 35 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m04906
c02101
fp04602
kd02508
v25005
mp16001
-0000
Totalt172141036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

41. Rehabiliteringsfrågor i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf219, 2004/05:Sf236 yrkande 2, 2004/05:Sf247, 2004/05:Sf293, 2004/05:Sf307 och 2004/05:Sf403 yrkande 7.

Reservation 36 (fp)
Reservation 37 (kd)
Reservation 38 (c)

42. Närståendepenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf249, 2004/05:Sf274 och 2004/05:So357 yrkande 8.

Reservation 39 (fp)
Reservation 40 (c)
Reservation 41 (v, mp)

43. Ungdomar och aktivitetsersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf222 yrkandena 1-3.

Reservation 42 (m)

44. Sjukersättningens sluttid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf357 yrkande 13.

Reservation 43 (m)

45. Studier och aktivitets- och sjukersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr370 yrkande 3 och 2004/05:Ub389 yrkande 2 i denna del.

46. Vilande aktivitets- och sjukersättning vid studier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf243, 2004/05:Sf359 yrkande 19, 2004/05:Sf403 yrkande 5 och 2004/05:Ub389 yrkande 2 i denna del.

Reservation 44 (c, fp, kd)

47. Bisyssla vid partiell sjukersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf239.

48. Åtgärder för återgång i arbete vid aktivitets- och sjukersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf403 yrkande 4.

Reservation 45 (fp)

49. Vilande aktivitets- och sjukersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf359 yrkande 18.

Reservation 46 (kd)

50. Rätt till aktivitets- och sjukersättning på garantinivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf264.

51. Aktivitets- och sjukersättning vid institutionsvistelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf303 yrkandena 1 och 2.

52. Övriga frågor om aktivitets- och sjukersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf311 och 2004/05:Sf342.

53. Handikappersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf226, 2004/05:Sf227, 2004/05:Sf282, 2004/05:Sf306, 2004/05:Sf350 och 2004/05:Sf374.

Reservation 47 (c, fp, kd, mp)

54. Privatisering av arbetsskadeförsäkringen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf271 yrkandena 1-5, 2004/05:Sf336 och 2004/05:Sf348.

Reservation 48 (m)
Reservation 49 (kd)

55. Elöverkänslighet som arbetsskada

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ367 yrkande 5.

Reservation 50 (c, v, mp)

56. Övriga frågor om arbetsskadeförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf275 yrkande 1 och 2004/05:A277 yrkandena 2-4.

57. Försäkringsläkare och utbildning i försäkringsmedicin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf355 yrkandena 2 och 5, 2004/05:Sf357 yrkande 2 och 2004/05:Sf403 yrkande 12.

Reservation 51 (m)
Reservation 52 (fp)
Reservation 53 (kd)

58. Tillsyn av försäkringsläkare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf355 yrkande 1.

Reservation 54 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 54 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m49006
c21001
fp45003
kd02508
v25005
mp16001
-0000
Totalt28725037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

59. Missbruk och fusk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf331 yrkandena 1 och 2.

60. Frågor rörande socialförsäkringsadministrationen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf275 yrkande 2, 2004/05:Sf340, 2004/05:MJ367 yrkande 4 och 2004/05:MJ509 yrkande 13.

Reservation 55 (v, mp)

61. Anslag inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 11 punkterna 1-4 och avslår motionerna 2004/05:Sf358 yrkandena 2, 4 och 6, 2004/05:Sf364 yrkande 6 och 2004/05:Sf370.

62. Förbättrade pensioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf358 yrkande 1 och 2004/05:Sf362 yrkande 15.

Reservation 56 (kd)
Reservation 57 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 57 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m49006
c21001
fp46002
kd00258
v02505
mp15101
-0000
Totalt262262536

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

63. Samordning av engångsbelopp inom yrkesskadeförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf262 yrkandena 1 och 2.

Reservation 58 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 58 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m49006
c21001
fp46002
kd25008
v02406
mp01601
-0000
Totalt27240037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

64. I pensionshänseende likställa gifta med ogifta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf217 och 2004/05:Sf273.

65. Efterlevandepension

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf232 yrkandena 1-3 och 2004/05:Sf320 yrkandena 1, 3 och 4.

66. Förbättrat bostadstillägg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf362 yrkande 16.

Reservation 59 (v)

67. Bostadstillägg i särskilt boende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf201.

68. Beräkning av och information om BTP

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf339, 2004/05:Sf407 och 2004/05:Sf410.

69. Äldreförsörjningsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf357 yrkande 16.

Reservation 60 (m)

70. Anslag inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 12 punkterna 1-3 och avslår motionerna 2004/05:Sf346 yrkandena 1-4, 6 och 7, 2004/05:Sf352, 2004/05:Sf354 yrkande 2, 2004/05:Sf359 yrkande 4, 2004/05:Sf363 yrkandena 15, 18, 30, 43 och 44, 2004/05:Sf364 yrkande 1, 2004/05:Sf368 yrkandena 1-6 och 2004/05:A355 yrkande 12.

71. Familjepolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf263 yrkandena 1, 2 och 7, 2004/05:Sf286 yrkandena 1, 2 och 4, 2004/05:Sf297, 2004/05:Sf328, 2004/05:Sf354 yrkande 6 och 2004/05:Sf363 yrkandena 1-4, 12, 13 och 41.

Reservation 61 (m)
Reservation 62 (kd)
Reservation 63 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 62 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m10486
c20011
fp44013
kd02508
v50205
mp16001
-0000
Totalt217257037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

72. Delat barnbidrag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf204 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Sf216, 2004/05:Sf244, 2004/05:Sf263 yrkande 8 och 2004/05:Sf396.

Reservation 64 (v)

73. Samtidigt uttag av föräldrapenningförmåner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf259 yrkande 2, 2004/05:Sf263 yrkande 5 och 2004/05:A355 yrkande 14.

Reservation 65 (fp)
Reservation 66 (v, mp)

74. 240-dagarsregeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf263 yrkande 6 och 2004/05:Ub259 yrkande 8.

Reservation 67 (m, c, fp, kd)
Reservation 68 (v)

75. Individualiserad/jämställd föräldraförsäkring m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf240, 2004/05:Sf259 yrkande 1, 2004/05:Sf263 yrkandena 3 och 4, 2004/05:Sf363 yrkande 17, 2004/05:Sf387, 2004/05:Sf393, 2004/05:Sf397 och 2004/05:Sf399.

Reservation 69 (kd)
Reservation 70 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 70 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m48016
c21001
fp44103
kd00258
v02406
mp14201
-0000
Totalt258272638

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

76. 2,5-årsregeln m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf334 och 2004/05:Sf363 yrkande 20.

Reservation 71 (kd)

77. Förstärkt försäkringsskydd för föräldrar med barn yngre än 240 dagar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf268.

Reservation 72 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 72 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m04906
c02101
fp04602
kd02508
v24006
mp16001
-0000
Totalt171141037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

78. Överlåtelse m.m. av föräldrarpenningförmåner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A355 yrkande 13.

Reservation 73 (c, fp)

79. Kontaktdagar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf253 yrkande 1 och 2004/05:Sf279.

Reservation 74 (c)

80. Föräldrapenningfrågor i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf363 yrkandena 14, 16 och 21, 2004/05:A352 yrkande 12 och 2004/05:A355 yrkande 11.

Reservation 75 (fp)
Reservation 76 (kd)

81. Underhållsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf263 yrkande 9, 2004/05:Sf327, 2004/05:Sf329, 2004/05:Sf330 yrkandena 1-3, 2004/05:Sf346 yrkande 5, 2004/05:Sf354 yrkande 7 och 2004/05:Sf363 yrkande 22.

Reservation 77 (m)
Reservation 78 (kd)
Reservation 79 (v)
Reservation 80 (c)

82. Bidrag till kostnader för internationella adoptioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So511 yrkande 3.

Reservation 81 (c)

83. Vårdbidrag för funktionshindrade barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf245.