Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare ochflyktingar

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2004/05:SFU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 december 2004

Beslut

Anslag till invandrare och flyktingar (SfU2)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till invandrare och flyktingar för 2005. Riksdagen anser att barn som kommer ensamma till Sverige i första hand ska vara kommunernas ansvar. Regeringen fick därför i uppdrag att snabbt ta fram ett förslag. I dag är det Migrationsverket som både utreder barnens asylskäl och tar hand om dem. Riksdagen gav redan hösten 2003 regeringen i uppdrag att lämna ett förslag som innebär att kommunernas socialtjänst ska ha ansvar för att ge de ensamkommande barnen boende och stöd redan vid ankomsten. Regeringen har ännu inte lämnat något sådant förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Skrivelsen läggs till handlingarna. Bifall till motioner som rör ansvaret för ensamkommande barn. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

51 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-10-26
Justering: 2004-11-23
Betänkande publicerat: 2004-11-24
Trycklov: 2004-11-23
Reservationer 31
Betänkande 2004/05:SFU2

Anslag till invandrare och flyktingar (SfU2)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till invandrare och flyktingar för 2005. Utskotten anser att barn som kommer ensamma till Sverige i första hand ska vara kommunernas ansvar. Riksdagen föreslås därför ge regeringen i uppdrag att snabbt ta fram ett förslag. I dag är det Migrationsverket som både utreder barnens asylskäl och tar hand om dem. Riksdagen gav redan hösten 2003 regeringen i uppdrag att lämna ett förslag som innebär att kommunernas socialtjänst ska ha ansvar för att ge de ensamkommande barnen boende och stöd redan vid ankomsten. Regeringen har ännu inte lämnat något sådant förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-11-30
4

Beslut

Beslut: 2004-12-01
26 förslagspunkter, 18 acklamationer, 8 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 8 punkterna 2 och 3 samt avslår motionerna 2003/04:Sf8 yrkande 11, 2004/05:Sf277 yrkande 19, 2004/05:Sf288 yrkande 17, 2004/05:Sf299, 2004/05:Sf335 yrkande 5, 2004/05:Sf351 yrkandena 8, 23 och 25-28, 2004/05:Sf361 yrkande 11, 2004/05:Sf365 yrkandena 21, 24 och 38, 2004/05:Sf366 yrkandena 1-4 och 6 samt 2004/05:Sf401.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m603712
c40144
fp330105
kd41217
v02505
mp01304
-0000
Totalt176398252

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Hedersrelaterat våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U308 yrkande 8, 2004/05:Sf209, 2004/05:Sf326 yrkandena 1-3 och 2004/05:A352 yrkande 24.

Reservation 2 (kd)

3. Stöd till flickor som fyllt 18 år

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So599 yrkande 3.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m043012
c01804
fp04305
kd02805
v25005
mp13004
-0000
Totalt168132049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Begränsning av möjligheten till tolkhjälp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf203 och 2004/05:Sf223.

5. Kampen mot rasism m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf224, 2004/05:Sf267, 2004/05:Sf360 yrkande 16 och 2004/05:Sf365 yrkande 33.

Reservation 4 (kd)
Reservation 5 (c)

6. Hemutrustningslån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf235.

7. Mål för politikområdet Migrationspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 8 punkt 1.

8. Migrationsverkets resurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf5 yrkande 10 och 2004/05:Sf237 yrkande 5.

Reservation 6 (m)

9. Flyktingkvoten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf6 yrkande 3, 2003/04:Sf8 yrkande 12, 2004/05:Sf277 yrkande 11 och 2004/05:Sf351 yrkande 14.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)

10. Rättshjälp i Dublinärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf351 yrkande 5.

Reservation 8 (kd)

11. Handläggningstider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf5 yrkande 9, 2003/04:Sf314 yrkandena 1-3, 2003/04:Sf396 yrkande 7, 2004/05:Sf208 yrkande 1, 2004/05:Sf237 yrkande 4, 2004/05:Sf265 yrkande 8, 2004/05:Sf291 yrkande 1, 2004/05:Sf300 yrkande 1, 2004/05:Sf375 yrkande 2 och 2004/05:Sf378 yrkande 3.

Reservation 9 (m)
Reservation 10 (c)
Reservation 11 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1291014
m004411
c01903
fp41025
kd28005
v25005
mp00134
-0000
Totalt223205947

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Länderkunskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf211, 2003/04:Sf357 yrkande 18, 2004/05:Sf207 och 2004/05:Sf278 yrkande 4.

Reservation 12 (mp)

13. Migrationsverkets omvärldsbevakning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf361 yrkandena 3 och 4.

Reservation 13 (v)

14. Rätt till auktoriserad tolk m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf357 yrkande 20 och 2003/04:Sf403 yrkandena 12 och 13.

Reservation 14 (kd)
Reservation 15 (mp)

15. Kvinnor i asylprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf278 yrkandena 2, 3, 5 och 7 samt 2004/05:Sf361 yrkande 5.

Reservation 16 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m440011
c19003
fp42015
kd28005
v02505
mp01304
-0000
Totalt26338147

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Förvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf20, 2003/04:Sf257 yrkande 23, 2003/04:Sf357 yrkande 19, 2003/04:Sf403 yrkande 20, 2004/05:Sf265 yrkande 4 och 2004/05:Sf266 yrkande 24.

Reservation 17 (c, kd, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (c, kd, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m440011
c01903
fp43005
kd02805
v02505
mp01304
-0000
Totalt21785047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Övrigt om asylprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf403 yrkande 14, 2004/05:Sf265 yrkande 1 och 2004/05:Sf277 yrkande 20.

Reservation 18 (kd)
Reservation 19 (c)

18. Utredning om barns asylskäl

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf8 yrkande 5, 2003/04:Sf266 yrkande 1, 2003/04:Sf271 yrkande 4, 2003/04:Sf323, 2003/04:Sf351, 2003/04:Sf403 yrkande 24, 2004/05:Sf208 yrkandena 2, 3 och 5, 2004/05:Sf265 yrkande 7, 2004/05:Sf319 yrkande 4 och 2004/05:Sf335 yrkande 2.

Reservation 20 (c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m440011
c01903
fp43005
kd02706
v25005
mp12104
-0000
Totalt25447048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

19. Ansvaret för ensamkommande barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller motionerna 2003/04:Sf8 yrkande 8, 2004/05:Sf208 yrkande 6, 2004/05:Sf276 och 2004/05:So398 yrkande 8.

Reservation 21 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s9121014
m440011
c19003
fp43005
kd28005
v24105
mp13004
-0000
Totalt180122047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

20. God man för ensamkommande barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf8 yrkande 9, 2004/05:Sf265 yrkande 6, 2004/05:Sf277 yrkande 8 och 2004/05:Sf300 yrkande 2.

Reservation 22 (c, fp, kd)

21. Övrigt om ensamkommande barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf8 yrkande 10, 2003/04:Sf357 yrkande 13 och 2004/05:Sf315 yrkandena 1 och 2.

Reservation 23 (kd)
Reservation 24 (c)
Reservation 25 (mp)

22. Rapportering till Migrationsverket om apatiska barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf291 yrkande 2.

23. Övrigt om apatiska barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf265 yrkande 3, 2004/05:Sf319 yrkande 3, 2004/05:So398 yrkande 7 och 2004/05:So597 yrkandena 3 och 4.

Reservation 26 (fp)
Reservation 27 (c)

24. Barns bästa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf266 yrkande 2, 2003/04:Sf357 yrkande 12, 2003/04:Sf396 yrkande 8 i denna del, 2004/05:Sf277 yrkande 6, 2004/05:Sf316 och 2004/05:Sf335 yrkande 1.

Reservation 28 (fp, kd)
Reservation 29 (c)
Reservation 30 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 28 (fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m440011
c01453
fp04305
kd02805
v25005
mp00134
-0000
Totalt198851848

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

25. Övrigt om barn i asylprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf271 yrkandena 3 och 6 samt 2003/04:Sf299.

Reservation 31 (kd)

26. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2003/04:53 till handlingarna.