Anslag inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Näringsutskottets betänkande 1996/97:NU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 1996

Beslut

Näringslivsanslag (NU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag om anslag med mera för utgiftsområdet Näringsliv. Däremot fick regeringen inte godkänt för sitt förslag till riktlinjer för den maringeologiska verksamheten inom Sveriges geologiska undersökning (SGU). Den fick i stället i uppdrag att återkomma med en redovisning av verksamheten och den ekonomiska situationen inom SGU. Utgångspunkten måste vara att den maringeologiska verksamheten ska behållas intakt och att även övrig verksamhet hos SGU ska bibehållas. Redovisningen skulle lämnas i den ekonomiska vårpropositionen 1997.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1996-12-03
Betänkande 1996/97:NU1

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-12-17
4

Beslut

Beslut: 1996-12-18

Protokoll med beslut