Anslag inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Näringsutskottets betänkande 1997/98:NU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 1997

Beslut

Näringslivsanslag (NU1)

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag på området näringsliv, dvs. anslag till bl.a. småföretagsutveckling, turism, teknisk forskning och utveckling samt olika myndigheter på området.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-11-18
Justering: 1997-12-02
Betänkande 1997/98:NU1

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-12-16
4

Beslut

Beslut: 1997-12-17

Protokoll med beslut