Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1996/97:SfU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 1996

Beslut

Invandrare och flyktingar (SfU2)

Riksdagen godkände regeringens förslag till fördelning av anslagen på området invandrare och flyktingar. Kostnaderna ska minska med 267 miljoner kronor t.o.m. 1998, varav 21 miljoner under 1997. Huvuddelen av besparingen ligger på ett minskat flyktingmottagande hos kommunerna eftersom behoven av statliga ersättningsutbetalningar därmed minskar.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1996-11-26
Justering: 1996-12-05
Betänkande 1996/97:SfU2

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-12-18
4

Beslut

Beslut: 1996-12-18

Protokoll med beslut