Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2000/01:SfU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 december 2000

Beslut

Anslag till invandrare och flyktingar (SfU2)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till invandrare och flyktingar. Riksdagen ger vidare regeringen i uppdrag att i samband med den ekonomiska vårpropositionen 2001 redovisa ett sätt som gör det möjligt att flexiblare utnyttja anslagen på migrationsområdet. Detta mot bakgrund av att Migrationsverkets handläggningstider för asylärenden generellt sett är för långa.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Bifall till initiativ. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-11-07
Justering: 2000-11-21
Trycklov: 2000-11-21
Betänkande 2000/01:SfU2

Alla beredningar i utskottet

2000-11-07

Anslag till invandrare och flyktingar (SfU2)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till invandrare och flyktingar. Utskottet föreslår också att riksdagen ger regeringen i uppdrag att i samband med den ekonomiska vårpropositionen 2001 redovisa ett sätt som gör det möjligt att flexiblare utnyttja anslagen på migrationsområdet. Detta mot bakgrund av att Migrationsverkets handläggningstider för asylärenden generellt sett är för långa.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-12-01
4

Beslut

Beslut: 2000-12-05

Protokoll med beslut