Anslag till Brottsförebyggande rådet m.m.

Justitieutskottets betänkande 1993/94:JuU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 mars 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-02-15
Justering: 1994-03-15
Betänkande 1993/94:JuU18

Alla beredningar i utskottet

1994-02-15

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-03-29
4

Beslut

Beslut: 1994-03-30

Protokoll med beslut