Anslag till Datainspektionen

Konstitutionsutskottets betänkande 1992/93:KU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 mars 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-03-11
Justering: 1993-03-18
Betänkande 1992/93:KU23

Alla beredningar i utskottet

1993-03-11

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1993-03-31

Protokoll med beslut