Anslag till domstolsväsendet, m.m.

Justitieutskottets betänkande 1994/95:JuU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1995-02-21
Justering: 1995-03-21
Betänkande 1994/95:JuU15

Alla beredningar i utskottet

1995-02-21

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1995-04-06
4

Beslut

Beslut: 1995-04-07

Protokoll med beslut